สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีทุนที่ทุกคนรอคอยอย่างทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ระดับปริญญาตรีมาฝากครับ ใครอยากได้ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อที่เกาหลี ต้องห้ามพลาดเลยนะ

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 (2020 Global Korea Scholarship) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ 
ระยะเวลาการรับทุน : 1 มีนาคม 2020 – 28 กุมภาพันธ์ 2025 (เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + ปริญญาตรี 4 ปี)

มูลค่าของทุน 

– ค่าตั๋วเครื่องบิน
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 900,000 วอน
– ค่าเล่าเรียน (เรียนภาษาเกาหลีและปริญญาตรี)
– ค่าที่พัก
– ค่าตั้งรกราก 200,000 วอน
– คอร์สเรียนภาษาเกาหลี 1 ปี
– ค่าประกันสุขภาพ
– ถ้าสอบ TOPIK ได้ระดับ 5 หรือ 6 จะได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 100,000 วอน

ประเภทสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย

โควตาสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 3 คน
        มหาวิทยาลัยและสาขาที่เลือกได้ ดูในเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ว่าสามารถเลือกสาขาและมหาวิทยาลัยใดได้บ้าง และสำหรับ​ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (ป.ตรี) 2020” ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เท่านั้น!
ส่งเอกสารไปที่ : 
Embassy of the Republic of Korea (GKS)
23 Thim-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok 10310

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือกได้ (63 มหาวิทยาลัย)

 • Ajou University
 • Andong National University
 • Busan University of Foreign Studies
 • Chonbuk National University
 • Chonnam National University
 • Chosun University
 • Chung-Ang University
 • Chungbuk National University
 • Chungnam National University
 • Daegu University
 • Daejeon University
 • Dankook University
 • Dong-A University
 • Dongguk University (Gyeongju)
 • Dongguk University (Seoul)
 • Dongseo University
 • Ewha Womans University
 • Hallym University
 • Handong Global University
 • Hannam University
 • Hanseo University
 • Hanyang University
 • Hoseo University
 • Incheon National University
 • Inha University
 • Inje University
 • Jeju National University
 • Jeonju University
 • Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
 • Kangwon National University
 • Keimyung University
 • Kongju National University
 • Konkuk University
 • Konyang University
 • Kookmin University
 • Korea Polytechnic University
 • Korea University
 • Kumoh National Institute of Tech
 • Kyung Hee University
 • Kyungpook National University
 • Kyungsung University
 • Myongji University
 • Namseoul University
 • Pai Chai University
 • Pukyong National University
 • Pusan National University
 • Sangmyung University
 • Semyung University
 • Seoul National University
 • Seoul National University of Science and Technology
 • Silla University
 • Sogang University
 • Sookmyung Women’s University
 • Soonchunhyang  University
 • Soongsil University
 • Sungkyunkwan University
 • Sunmoon University
 • Ulsan National Institute of Science and Tech (UNIST)
 • University of Seoul
 • University of Ulsan
 • Woosuk University
 • Yeungnam University
 • Yonsei University
ดาวน์โหลดเอกสารและระเบียบการเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

ประเภทสมัครผ่านมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค 

โควตา จำนวน 60 ทุน (รวมทั้งหมดจาก 72 ประเทศ) สำหรับประเภททุนนี้จะเป็นทุนแบบสมัครผ่านมหาวิทยาลัยและรับเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์
– หากเลือกสมัครด้วยวิธีนี้ ต้องสอบถามและติดต่อจากมหาวิทยาลัยโดยตรง (แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดวันปิดรับสมัครไม่พร้อมกันและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ในเอกสารที่แนบมา) เลือกสมัครได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น และส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังมหาวิทยาลัยเท่านั้น

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เลือกได้

ดาวน์โหลดเอกสารและระเบียบการเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัครทุนทั้งสองประเภท
1. เป็นพลเมืองสัญชาตินั้นๆ ของประเทศที่สมัคร
2. อายุต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มีนาคม 2020 (เกิดหลัง 1 มีนาคม 1995)
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. จบการศึกษามัธยมปลายแล้วหรือคาดว่าจะจบภายใน 1 มีนาคม 2020 (ไม่รับผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว)
5. มีเกรดเฉลี่ยรวม 2.64/4.00 ขึ้นไป

เอกสารการสมัครทุนทั้งสองประเภท 

1. ใบสมัคร (Form1)
2. ใบทำสัญญา NIIED (Form2)
3. เรียงความ (Form3)
4. แผนการศึกษา (Form4)
5. จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Form5)
6. Self Medical Assessment (Form6)
7. ใบประเมินตรวจสุขภาพ (Form7)
8. เอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือคาดว่าจะจบ
9. เอกสารแสดงผลการศึกษา(ทรานสคริปต์)
10. เอกสารแสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง สูติบัตร
11. เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) หรือ ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (ไม่รับแบบ ITPs), IELTS, TOEIC (หากมี)
12. เกียรติบัตรรางวัล (หากมี)
 • เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น (หากไม่มี ให้นำไปแปล และแนบเอกสารต้นฉบับไปด้วย)
 • สำหรับสมัครผ่านสถานทูต — ใช้เอกสารตัวจริง 1 ชุด และสำเนาที่ถ่ายจากชุดจริง 3 ชุด ทั้ง 4 ชุดแยกใส่ซองชุดละซอง
สำหรับสมัครผ่านมหาวิทยาลัย — ใช้เอกสารเพียง 1 ชุดเท่านั้น

​กำหนดการรับสมัคร

ยื่นเอกสารสมัคร ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร : 24 ตุลาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ : 30 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ : 31 ตุลาคม 2562
ติดต่อสอบถาม

(ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย)

Tel  02-116-6852, E-mail kec9977@gmail.com
( จ.~ ศ. 08:30 ~ 17:00 , พักกลางวัน 12:00 ~ 13:00 )
Facebook ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย 
เว็บไซต์สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่

อ่านบทสัมภาษณ์ของเหล่านักเรียนทุนรัฐบาลเพิ่มเติมได้ที่
cr. https://www.dek-d.com/studyabroad/53713/