สรรพากรยืนยัน ไม่บังคับคนขอคืนภาษีสมัคร “บัญชีพร้อมเพย์”

สรรพากรยืนยัน ไม่บังคับคนขอคืนภาษีสมัคร “บัญชีพร้อมเพย์”

สรรพากรยืนยัน ไม่บังคับคนขอคืนภาษีสมัคร "บัญชีพร้อมเพย์"

สรรพากรยืนยัน ไม่บังคับคนขอคืนภาษีสมัคร “บัญชีพร้อมเพย์”

กรมสรรพากร แจงไม่บังคับให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์ เพื่อขอรับ ยืนยัน ยังคืนเงินผ่านเช็คสำหรับผู้หักภาษีไว้เกินตามปรกติสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์
หลังจากมีกระแสข่าวว่าในการยื่นแบบเพื่อคำนวณภาษีประจำปี 2559 ซึ่งจะเปิดให้ผู้มีเงินได้ยื่นแบบฯได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560 นั้น สำหรับ ผู้ที่ต้องการขอคืนภาษีจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์เท่านั้นทางกรสรรพากรจึงจะคืนภาษีให้ หากมีภาษีที่ยื่นเกินไว้ เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดทำให้กรมสรรพากรได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดย

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้เปิดเผยว่า ตามกำหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2559 ซึ่งจะเริ่มยื่นแบบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2560 จึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ พร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ถูกต้อง กรมสรรพากรแนะนำให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ ก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็ว

สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน และได้เปิดบัญชีพร้อมเพย์ไว้แล้ว จะได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรโดยการโอนเงินผ่านช่องทางใหม่คือระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) จะรวดเร็วกว่าเดิม คือ ภายใน 1 วัน

ส่วนผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) นายสมชาย ได้ย้ำว่า กรมสรรพากรก็ยังจะคืนเงินคืนภาษีโดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ที่ผู้เสียภาษีจะได้ตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากกรมสรรพากรมิได้บังคับให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกรายต้องเปิดบัญชีพร้อมเพย์ เพื่อขอรับคืนเงินค่าลดหย่อนภาษีแต่อย่างใด