สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงห่วงใยพระขนิษฐา ทรงประคอง ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงพระดำเนิน

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงห่วงใยพระขนิษฐา ทรงประคอง ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงพระดำเนิน

 

        ภาพประทับใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประคอง ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงพระดำเนิน ทรงห่วงใยพระขนิษฐา

   วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ มีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพระขนิษฐา  ทรงประคอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระดำเนิน

ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย, WOODYTALK