สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับพระราชวงศ์-ผู้แทนต่างชาติ ในพระราชพิธีฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับพระราชวงศ์-ผู้แทนต่างชาติ ในพระราชพิธีฯ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับพระราชวงศ์-ผู้แทนต่างชาติ ในพระราชพิธีฯ

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ มีพระราชปฏิสันถารกับพระราชวงศ์ ผู้แทนต่างชาติ ที่มาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งทรงธรรม ได้มีพระประมุข พระราชวงศ์ ผู้สำเร็จราชการ และผู้นำจากนานาประเทศ เดินทางมาร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย ได้มีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุข พระราชวงศ์
ผู้สำเร็จราชการ และผู้นำจากนานาประเทศ
ที่ได้มาร่วมในพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34