สมัครเลย! ทุนป.โทเนเธอร์แลนด์ TU Delft Excellence Scholarships

1

ทุน TU Delft Excellence Scholarships ที่ว่านี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัย Delft University of Technology หรือเรียกย่อๆ ว่า TU Delft เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ที่เมือง Delft ค่ะ ทุนนี้สนับสนุนโดย Justus & Louise van Effen Excellence Scholarships และจะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นที่เหมาะสมจะได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นสูงที่นี่ค่ะ

จำนวนทุน 

ทุนจะแจกให้คณะละ 3 ทุนเท่านั้นค่ะ และต้องเป็นหลักสูตร MSc (Master of Science) เท่านั้นค่ะ

มูลค่าทุน

-ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมดตลอดการศึกษา
-ค่ากินอยู่ 2 ปี
-เป็นสมาชิกและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้

คุณสมบัติผู้รับทุน

-มีผลการเรียนดีเด่น (GPA 80% ขึ้นไป)
-สมัครเข้าเรียนและได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร MSc ป.โทของ TU Delft แล้ว

การสมัคร

-สมัครเข้าเรียนก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2017 โดยผ่านทางออนไลน์
-ส่งเอกสารต่างๆ ให้ครบ รวมถึงผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (เช่น IELTS)
-เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียยนที่มหาวิทยาลัยแล้วถึงจะสมัครทุนได้ โดยกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ (ทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป)
-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วัน/เวลารับสมัคร

*สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ก่อน 1 ธันวาคม 2017

-มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้รับทุนทางอีเมลในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2018

ลิงค์ทุน : https://www.tudelft.nl/en/education/practical-matters/scholarships/justus-louise-van-effen-excellence-scholarships/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://www.tudelft.nl/en/