สมัครเลย! ทุนการศึกษาป.ตรี จาก Montana State University ประเทศอเมริกา

 Montana State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1893 ที่เมืองโบซแมน รัฐมอนตานา ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่นี่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึง 51 สาขาวิชา ปริญญาโท 41 สาขาวิชา และปริญญาเอก 18 สาขาวิชา มีนักศึกษาในสถาบันกว่า 16,900 คนเลยล่ะ ส่วนสาขาวิชาที่คนนิยมเรียนคือ วิศวกรรม ธุรกิจ การจัดการ การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งหลายค่ะ
      สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ทางสถาบันจะพิจารณาทุนการศึกษาให้อัตโนมัติ โดยดูจากผลการเรียนในระดับชั้นมัธยม หรือคะแนน SAT/ACT

มูลค่าทุน

ทุนการศึกษามูลค่า $4,000-$20,000 ต่อปี

เงื่อนไข

– ต้องสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีเพื่อได้รับการพิจารณารับทุน
– นักศึกษาจะได้รับทุนในปีต่อไปหากสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยได้ 3.00 จาก 4.00 โดยต้องลงทะเบียนเรียน 12 หน่วยกิตขึ้นไป รวมถึงยังคงสถานะเป็นชาวต่างชาติเช่นเดิม

วิธีการสมัครเรียน

1. สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์: http://www.msuadmissions.com/international
2. ชำระค่าสมัครออนไลน์จำนวน $38 ก่อนการพิจารณา ที่ลิงก์: https://www.msuadmissions.org/appfee/ ไม่มีการยกเว้นค่าสมัครหรือคืนเงิน
3. ยื่นหลักฐานคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ สามารถเช็คเกณฑ์ที่กำหนดได้ที่ลิงก์นี้: http://www.montana.edu/international/admissions/englishproficiency.html คะแนนดังกล่าวจะต้องส่งจากบริษัทที่จัดสอบมาให้ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง
4. ยื่น Trascripts โดยโรงเรียนต้องเป็นผู้จัดส่งมาให้ทางมหาวิทยาลัย พร้อมกับแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษด้วย