สมัครด่วน! ประกวดเรียงความชิงทุนเรียนต่อ Woosong University ประเทศเกาหลีใต้

การประกวดเรียงความภาษาอังกฤษเพื่อชิงทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Woosong University เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีหัวข้อดังนี้
“WHY SOUTH KOREA IS A GREAT STUDY ABROAD DESTINATION ?”

รางวัล

  • อันดับ 1 ทุนการศึกษา 80% จํานวน 1 รางวัล
  • อันดับ 2 ทุนการศึกษา 70% จํานวน 1 รางวัล
  • อันดับ 3 ทุนการศึกษา 60% จํานวน 1 รางวัล
รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา 50% แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจํานวน 1 รางวัล
        เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ ที่ Woosong University ณ เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเข้าเรียนที่ SolBridge International School of Business หรือ Sol International

สาขาที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษมีดังนี้

– Business (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
– Culinary Art (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
– Hospitality Management (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
– Communication and Media Art (ปริญญาตรี)
– Technology Studies (ปริญญาตรี)
– Management Studies (ปริญญาตรีและปริญญาโท)
– International Studies (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคลลทั่วไป (อายุไม่เกิน 32 ปี)

กติกา

1. เขียนเรียงความตามหัวข้อจํานวนอย่างน้อย 750 คํา สูงสุด 1,000 คําไม่จํากัดฟอร์มการเขียน
2. เรียงความต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
3. บันทึกและส่งเรียงความด้วยไฟล์ PDF เท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความของผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของเรียงความหากพบการคัดลอกบทความตัดสิทธิ์ทันที
5. ผู้ร่วมประกวดเรียงความต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น
6. การตัดสินของทางมหาวิทยาลัยถือเป็นผลสูงสุด
7. ผู้ชนะสามารถเข้าเรียนที่ Woosong University ในสาขาที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษตามรายละเอียดแนบ โดยเข้าศึกษาภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาใดก็ได้
8. ผลงานของผู้สมัครจะได้รับการเผยแพร่และเป็นสิทธิขาดของทางมหาวิทยาลัย Woosong University
9. ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยกําหนดหัวชื่ออีเบลเป็น ชื่อ-นามสุล และ ประเทศ เช่น Mavin Kittipholpaisarn – Thailand
10. ภายในอีเมลแจ้งรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้
Full name (according to passport) : Mavin Kittipholpaisarn
      Age : 17 years old
      The city and country you currently live : Bangkok, Thailand
11. ส่งผลงานทาง Email : [email protected] ด้วยไฟล์ PDF เท่านั้น
12. ประกาศผลทาง Facebook Page ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล
วิธีการสมัคร : ส่งผลงานเรียงความไปที่อีเมล [email protected] (ส่งด้วยไฟล์ PDF เท่านั้น)
ปิดรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  SolBridge International School of Business Thailand Page
cr. https://www.dek-d.com/studyabroad/53317/