สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลอิตาลี ระดับปริญญาโท ปี 2019-2020

สวัสดีครับน้องๆ ชาว Dek-D วันนี้ พี่วุฒิ มีข่าวทุนจากรัฐบาลอิตาลีมาฝากน้องๆ กัน ใครสนใจวัฒนธรรมและภาษาของอิตาลีก็มาอ่านรายละเอียดกันเลยครับ

สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลอิตาลี ระดับปริญญาโท ปี 2019-2020
Cr. Unsplash.com
        สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 – 2020 ในระดับปริญญาโท หลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษาของอิตาลีในสาขาต่างๆ อาทิ ภาษาและวรรณคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม พลังงาน ศิลปะ การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โทรคมนาคม ไมโครและนาโนเทคโนโลยี อวกาศ และดนตรี

มูลค่าทุนที่จะได้รับ
– ค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย
– ประกันสุขภาพ
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 900 ยูโร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นผู้สมัครที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในอิตาลี และไม่มีสัญชาติอิตาเลียน
– ผู้สมัครปริญญาโทมีอายุไม่เกิน 28 ปี, ผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 30 ปี
– มีความรู้ภาษาอิตาเลียนในระดับที่ดี (ขั้นต่ำระดับ B2)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
– เสนอหัวข้อวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
หมายเหตุ: สำหรับคอร์สที่เรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใช้หลักฐานผลสอบสอบภาษาอิตาเลียน แต่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษแบบ CEFR ในระดับ B2

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครทางออนไลน์ที่ https://studyinitaly.esteri.it/registrazione
ปิดรับสมัคร
30 พฤษภาคม 2562
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
The Cultural Office of the Embassy of Italy
87 Wireless Road, All Seasons Place, CRC Tower 40th Fl., Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02 2504970
Fax: 02 2504985
แหล่งที่มา : www.dek-d.com