สมัครด่วน! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

 

                สวัสดีค่ะชาว Dek-D มีน้องคนไหนกำลังรอทุนรัฐบาลญี่ปุ่นกันอยู่มั้ยเอ่ย ตอนนี้ทางทุนเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครที่เล็งทุนนี้ไว้ต้องรีบเลยเพราะปีนี้เค้าปิดเร็วมากก ว่าแล้วก็อย่าช้าดีกว่าค่ะ ไปดูรายละเอียดกันเล้ย!


Photo Credit:   https://www.freepik.com

              กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564     โดยมีรายละเอียดดังนี้

สาขาที่สามารถสมัครได้

มูลค่าทุน

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบหลักสูตร
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 117,000 เยนต่อเดือน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย
2. เกิดระหว่างหรือหลังวันที่ 2 เมษายน 1996
3. มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
         1.)    ได้เกรดเฉลี่ยระดับม.ปลาย 3.5 ขึ้นไป
         2.)    ได้เกรดเฉลี่ยระดับม.ปลาย 3.30 – 3.49 และผ่านการสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 หรือ N2 ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
         3.)    ได้เกรดเฉลี่ยระดับม.ปลาย 3.30 – 3.49 และได้คะแนนการสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
  • ได้คะแนนรวมในการสอบวิชา Mathematics Course 1 และ Japan and the World subject 240 คะแนนหรือมากกว่า
  • ได้คะแนนรวมในการสอบวิชา Mathematics Course 2 และ Science subject 240 คะแนนหรือมากกว่า
    • ได้คะแนนในการสอบวิชา Japanese as a Foreign Language subject  200 คะแนน (ไม่รวม Writing)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. Admission Form 1 ฉบับ
2. Application Form 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 4.5×3.5 ซม. (รูปครึ่งตัวบน หน้าชัด ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. ทรานสคริปต์ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน 1 ฉบับ (ต้องระบุว่าผู้สมัครนั้นคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน 2564)
6. หลักฐานการจบการศึกษา 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่เรียนจบจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแล้ว)
7. หนังสือรับรองการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย)
8. ใบสอบวัดระดับภาษา ระบุคะแนนที่ได้ 1 ฉบับ (ถ้ามี สามารถยื่นได้ทั้ง JLPT, TOEFL, IELTS ฯลฯ)
9. ผลสอบ EJU 1 ฉบับ
10. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมลายเซ็น ระบุว่าอนุญาตให้รับทุนและเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหากได้รับคัดเลือก (ไม่กำหนดรูปแบบ)
*เอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
**ผู้ที่ต้องการสมัครทุนควรศึกษา Application Guideline และ Annex ซึ่งเป็นกำหนดการและข้อกำหนดของประเทศไทยอย่างละเอียดก่อนทำการสมัคร เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์

***สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) จะประกาศรับสมัครในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ค่ะ***

วิธีการสมัคร

ทุนจะรับใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยเอกสารต้องถึงสถานทูตหรือสถานกงสุลภายในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
– ผู้ที่ต้องการเข้าสอบที่กรุงเทพฯ, ขอนแก่น และสงขลา ให้ส่งใบสมัครไปที่
MEXT Scholarship Section 
Japan Information Service 
Embassy of Japan 
177 Witthayu Road, 
Lumpini, Patumwan, 
Bangkok 10330 
– ผู้ที่ต้องการเข้าสอบที่เชียงใหม่ ให้ส่งใบสมัครไปที่
MEXT Scholarship Section 
Consulate-General of Japan in Chiang Mai 
Unit 103-107 Airport Business Park, 
90 Mahidol Road, 
T. Haiya, A. Muang, 

Chiang Mai 50100 

กำหนดการ

– ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
– สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563
– ประกาศผล วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.
– สอบสัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 8 – วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 (ที่สถานทูตญี่ปุ่น)

– ประกาศผลผู้ได้รับทุน ที่เว็บไซต์ http://www.th.emb-japan.go.jp ในวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม

ผู้ที่ลงสอบในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และสงขลา
Embassy of Japan in Thailand
Tel: 02-207-8504, 02-696-3004
E-mail: japanese-scholarship@bg.mofa.go.jp
ผู้ที่ลงสอบในเชียงใหม่ 
Consulate-General of Japan in Chiang Mai
Tel: 052-012-500 ext. 190

E-mail: culture@tm.mofa.go.jp

ดูตัวอย่างข้อสอบเก่า: คลิก
               นอกจากทุนระดับปริญญาตรีแล้ว ยังมีทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (ระยะเวลาเรียน 4 ปี) และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (ระยะเวลาเรียน 3 ปี) ด้วย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

อ่านประสบการณ์เด็กนอก

  ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ   Dek-D 

ที่มา : www.dek-d.com