สปส.เปิดจ่ายเงินสมทบ ผ่าน เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ กว่า 1 พันสาขาทั่วไทย

สปส.เปิดจ่ายเงินสมทบ ผ่าน เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ กว่า 1 พันสาขาทั่วไทย

สปส.เปิดจ่ายเงินสมทบ ผ่าน เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ กว่า 1 พันสาขาทั่วไทย

สปส.เปิดจ่ายเงินสมทบ ผ่าน เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ กว่า 1 พันสาขาทั่วไทย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.)จับมือกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด จัดพิธีลงนามการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ออฟฟิศทาวเวอร์ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การให้บริการรับชำระ ของผู้ประกันตน ม.39 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ (cenpay) เป็นการเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบให้ผู้ประกันตน สามารถชำระเงินผ่านบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ซึ่งมีร้านสาขาในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำนวน 22 สาขา ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำนวน 43 สาขาท็อปส์ จำนวน 186 สาขา ร้านบีทูเอส (B2S) จำนวน 96 สาขา ร้านแฟมิลี่มาร์ท จำนวน 1,102 สาขา ร้านออฟฟิศเมท จำนวน 48 สาขา ร้านไทวัสดุ/บ้านแอนด์บียอนด์/โฮมเวิร์ด จำนวน 48 สาขา รวมสาขาให้บริการทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 1,545 สาขา

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบเป็นเงินสดได้เฉพาะเงินสมทบงวดปัจจุบัน 1 งวด และงวดย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) ได้ 1 งวด โดยเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซ็นเพย์จะรับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทันที โดยผู้ประกันตนจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป