สนธิรัตน์ย้ำพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญ

สนธิรัตน์ย้ำพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญ

สนธิรัตน์ย้ำพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทสำคัญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

‘สนธิรัตน์ ‘ ย้ำ พณ.จังหวัด มีบทบาทสำคัญขับเคลื่อน ศก.ภูมิภาค เพราะเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี

ในงานสัมมนา Mini MOC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ที่ จ.เชียงใหม่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ บรรยายพิเศษ กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สำคัญ การสร้างเครือข่ายทางการค้าและการพัฒนา SMEs ว่า พาณิชย์จังหวัด จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค เพราะเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ได้ดีที่สุดในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง โดยนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ จะยังดำเนินการต่อเนื่อง จากนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนเดิมได้ทำไว้ เช่น การสร้างแบรนด์ไทยให้ไปสู่ตลาดโลก ทั้งในระดับของเพื่อนบ้าน และจีน ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จุดแข็งจากการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในภูมิภาค หรือ Local Economy ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็งจะเป็นหัวใจของการพัฒนาเอสเอ็มอีในภูมิภาค เพราะการรวมกลุ่มจะทำให้มีความโดดเด่นและสามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ ผู้ประกอบการที่มีความเข็มแข็ง เพื่อให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น