ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง ชวนออกแบบโลโก้-การ์ตูนสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล

ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง

          คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ และ ภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล 5,000 และ 2,000 บาท

          วันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) และภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ของคณะศิลปศาสตร์ ชิงเงินรางวัล จำนวน 5,000 และ 2,000 บาท ตามลำดับ

ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง

          ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 โดยจะประกาศผลการประกวดในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Faculty of Liberal Arts, KMITL

          สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครประกวดตราสัญลักษณ์ คลิก และ ใบสมัครประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ คลิก

ภาพและข้อมูลจาก คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง