ศาลสั่ง ทอท.แจงข้อมูล คดีอุ้มสัมปทานดิวตี้ฟรี

ศาลอาญาคดีทุจริต สั่ง “ชาญชัย” เพิ่มหลักฐานฟ้อง “ประสงค์-บอร์ด ทอท.” ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แก้สัมปทานดิวตี้ฟรี พร้อมให้ ทอท.ส่งเอกสารชี้แจง ก่อนนัดฟังคำสั่งศาล 27 พ.ค.นี้

วานนี้ (19 เม.ย.) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดพิจารณาคดีที่นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตรองประธานอนุกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ อดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.กับพวกรวม 14 คน ในข้อกล่าวหา ปฏิบัติ หรือ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

กรณีคณะกรรมการ ทอท.มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของสัญญาอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ หาดใหญ่และภูเก็ต และสัญญาอนุญาตประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งหมด 5 ฉบับ

ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์คำฟ้องของโจทก์แล้วเห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องอ้างว่าจำเลยทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

1.ให้โจทก์บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าการกระทำของจำเลยทั้ง 14 ราย เป็นการกระทำที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย และจำเลยทั้ง 14 เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร

2.ให้โจทก์บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่าการกระทำของจำเลยทั้ง 14 ราย ที่โจทก์อ้างว่าเป็นความผิดตามฟ้องเป็นการกระทำโดยมีพฤติการณ์เช่นว่านั้นอย่างไร กับให้ชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่ามีพยานหลักฐานใดที่สนับสนุนหรือแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์เช่นนั้นของจำเลย และให้เพียงพอที่จะดำเนินการพิจารณาต่อได้

รวมทั้งให้โจทก์ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงที่อ้างในคำบรรยายฟ้อง รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นหากมีต่อศาลให้ครบ และมอบให้เจ้าพนักงานคดีที่รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ตรวจฟ้องโจทก์ที่แก้ไขแล้วทำรายงานเสนอต่อศาลก่อนวันนัด 7 วัน และเพื่อให้ได้ความชัดแจ้งแห่งคดีจึงให้มีหนังสือถึง ทอท.เพื่อให้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินกรณีต่างๆ ตามที่ถูกฟ้อง และให้ ทอท.มีหนังสือชี้แจงภายในวันที่ 19 พ.ค.2564 และศาลมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาและกำหนดวันไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 27 พ.ค.2564 เวลา 9.30 น.

 

นายชาญชัย กล่าวว่า การฟ้องครั้งนี้เพราะเห็นว่าการดำเนินการของ ทอท.ทำให้รัฐเสียหาย โดยประเมินว่าการเยียวยาให้กับผู้รับสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิและพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้วยการปรับผลประโยชน์ตอบแทนรัฐในช่วงวันที่ 28 ก.ย.2563 ถึง 1 เม.ย.2565 ทำให้รัฐเสียหาย 32,000 ล้านบาท ในขณะที่ บล.กสิกรไทย เคยประเมินว่าการลดเงินการันตีขั้นต่ำให้ผู้รับสัมปทานจะกระทบรายได้ของ ทอท.มากถึง 133,800 ล้านบาท

นอกจากนี้ การดำเนินการของ ทอท.ที่มีผลกระทบต่อรายได้ของ ทอท.ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ไม่มีการเสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา รวมทั้งการที่คณะกรรมการ ทอท.ดำเนินการกระทบต่อผลประโยชน์ตอบแทนรัฐอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยไม่มีอำนาจดำเนินการ

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง