วางแผนการลงทุนปี 2560 รายชื่อหุ้นเข้าใหม่ดัชนี SET50, SET100, SETHD

วางแผนการลงทุนปี 2560 รายชื่อหุ้นเข้าใหม่ดัชนี SET50, SET100, SETHD

วางแผนการลงทุนปี 2560 รายชื่อหุ้นเข้าใหม่ดัชนี SET50, SET100, SETHD

Stock2morrow

สนับสนุนเนื้อหา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะใช้คำนวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 และดัชนี SETHD ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เกณฑ์การคัดเลือกมีอยู่หลายเงื่อนไข เช่น เป็นหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และไม่ได้เป็นหุ้นที่อาจถูกเพิกถอน หรือ เป็นหุ้นที่ถูกพักการซื้อขาย (SP) เป็นระยะเวลานานหรือ มีแนวโน้มถูกพักการซื้อขายเป็นเวลานาน
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float ต้องไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว
นอกจากนั้น เป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Cap. สูงสุด 200 อันดับแรก ซึ่งเกณฑ์นี้ จริงๆ แล้วเกณฑ์ที่ว่านี้ มีรายละเอียดแตกย่อยลงไปอีก แต่ขอกล่าวเพียงเท่านี้ก่อน
เพื่อนๆ มาดูหุ้นที่เข้าดัชนีกันใหม่ในครึ่งปีหน้ากัน ดังนี้

 

ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์ใหม่ 5 หลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของตลาด มีสภาพคล่องสูง

set2

 
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี SET50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 9.28 ล้านล้านบาท คิดเป็น 63% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559

 

ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์ใหม่ 8 หลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางของตลาด มีสภาพคล่อง หวังหุ้นเติบโตต่อไป

 

set3

 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี SET100 ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ 10.60 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์ใหม่ 3 หลักทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นปันผลสูงๆ ยังมีหุ้นใน ดัชนี SETHD ในเลือกประมาณ 30 หลักทรัพย์

 

set4
โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SETHD มีอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 4.6% สูงกว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1% ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559

นอกจากนั้น สำหรับ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ดัชนี SET100 และดัชนี SETHD ที่จะใช้คำนวณในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ด้วยนั้น
มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะนำ บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามแผนปรับโครงสร้างของกิจการดังกล่าวเข้าคำนวณแทน PS

สรุป
– หุ้นที่เข้ามา SET50 : GLOBAL, KKP, PTG, SPRC & THAI
หุ้นที่ออกจาก SET50 : BEC, MTLS, SAWAD, TASCO & TTW

– หุ้นที่เข้ามา SET100 : BIG, KAMART, SCN, SPRC, SUPER, THANI, TKN & VIBHA
หุ้นที่ออกจาก SET100 : ANAN, BJCHI, ERW, GL, JWD, SVI, TRC & WORK

– หุ้นที่เข้ามา SETHD : THANI, THCOM & TMB
หุ้นที่ออกจาก SETHD : ANAN, BJCHI & BLAND

จากที่ดัชนี SET จากต้นปีถึงปลาย 59 นี้ ตลาดภาพรวมบวกขึ้นมาประมาณ 20% ส่วนตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ประกาศหุ้นเข้าใหม่จากดัชนี SET50,100 ของครึ่งปีหน้ามาแล้ว ดังนั้นสิ่งสำคัญ นักลงทุนควรจะวางแผนการลงทุนในปี 2560 กันต่อไป โชคดีปีใหม่ และสำเร็จในการลงทุนครับ

จากทีม Content Stock2morrow