ลงมติเห็นชอบ “ว่าที่ กกต.” เพียง 5 คน ไม่เลือก “พีระศักดิ์-สมชาย”

ลงมติเห็นชอบ “ว่าที่ กกต.” เพียง 5 คน ไม่เลือก “พีระศักดิ์-สมชาย”

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 7 คน โดยภายใน 15 วัน ว่าที่ กกต. ทั้ง 5 คนจะประชุมเพื่อเลือกประธาน กกต. ขณะที่อีก 2 คนต้องจับตาว่า คณะกรรมการสรรหาจะใช้วิธีใดในการหาผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่สำคัญของการเลือกตั้ง

วันที่ 12 ก.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จำนวน 5 คน จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 7 คน โดย สนช.ลงมติไม่เห็นชอบให้นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ดำรงตำแหน่ง กกต. ส่วน 5 คนที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ต้องนัดประชุมภายใน 15 วัน เพื่อคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธาน กกต.

ส่วนผู้ที่ สนช. ลงมติเห็นชอบเป็น “ว่าที่ กกต.”  จำนวน 5 คนนั้น ได้แก่

  • นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี (ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา) ได้คะแนนเห็นชอบ 184 เสียง
  • นายปกรณ์ มหรรณพ (ผู้พิพากษาศาลฎีกา)ได้ 185 เสียง
  • ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ (อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ได้ 178 เสียง
  • นายอิทธิพร บุญประคอง (อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) ได้ 186 เสียง และ
  • นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย (อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.) ได้ 184 เสียง

ec-candidates

ขณะที่นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต. เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช.ที่มีอยู่คือ 246 คน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 124 เสียงขึ้นไป โดยนายพีระศักดิ์ ได้เพียง 28 เสียง และถูกครหาถึงความไม่เป็นกลางทางการเมือง ขณะที่นายสมชาย ได้เพียง 3 เสียง ท่ามกลางรายงานว่า อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนก่อให้เกิดความเสียหายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

โดยกระบวนการหลังจากนี้ “ว่าที่ กกต.” ทั้ง 5 คนต้องนัดประชุมเพื่อโหวตเลือกประธาน กกต. ภายใน 15 วัน พร้อมกับแสดงหลักฐานการลาออกจากตำแหน่งเดิม จากนั้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.จะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูล

ส่วนว่าที่ กกต.ที่เหลืออีก 2 คน ต้องติดตามว่าคณะกรรมการสรรหาจะใช้วิธีการประกาศรับสมัครใหม่ หรือใช้วิธีทาบทามผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ให้ครบ 7 คน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 150 วันให้แล้วเสร็จ

 

แหล่งที่มา : sanook.com/news