ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรนอกจากเงิน 3,000 บาทบ้าง?

ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรนอกจากเงิน 3,000 บาทบ้าง?

ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรนอกจากเงิน 3,000 บาทบ้าง?

 

รวมสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทะเบียนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ที่จะเริ่มเปิดให้คนทั่วไปลงทะเบียนในวันที่ 16 ก.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

หลังจากกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทยได้เปิดเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อให้ร้านค้า รวมถึงประชาชนได้ทำความรู้จักและเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขการขอรับสิทธิ์ 3,000 บาท จากการลงทะเบียนนั้น

เมื่อประชาชนลงทะเบียนแล้วจะมีโอกาสได้รับเงิน 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยมีกรอบระยะเวลาการใช้งานถึง 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63)

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีดังนี้

  • รัฐบาลสนับสนุน 50% โดยให้เป็นสิทธิ์คนละครึ่ง
  • รับสิทธิ์ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ช่อง G-Wallet กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  • เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม

 

ที่มา : www.sanook.com