ร.10 โปรดเกล้าฯ ตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ให้ ปชช. เข้าถวายดอกไม้ตลอด 24 ชั่วโมง

9

ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ให้ ปชช. เข้ามาถวายดอกไม้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (10 ต.ค. 60) ที่ถนนหน้าพระลาน หน้าพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้สำนักพระราชวังจัดทำซุ้มประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์สำหรับให้ประชาชนได้ถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนมาถวายพวงมาลัยดอกไม้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. เวลา 08.00 น. และเปิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะปิดให้ประชาชนเข้ามาถวายดอกไม้ในช่วงวันที่ 15 ,21 และ 22 ต.ค. เนื่องจากทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กอร.พระราชพิธี) จะทำการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

8

สำหรับประชาชนสามารถเดินทางผ่านจุดคัดกรองทั้ง 2 จุดด้วยกันคือทางประตูท่าช้าง และทางถนนเลียบคลองหลอด หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ แล้วข้ามสะพานหลังศาลหลักเมือง และเดินมาทางถนนระหว่างศาลหลักเมือง และกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าสู่ถนนหน้าพระลาน