รู้ไว้สักนิด ก่อนจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

รู้ไว้สักนิด ก่อนจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

ทุกวันนี้มีคู่รักคนไทยจำนวนไม่น้อยเลย ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ซึ่งการจัดงานแต่งงานอาจไม่ค่อยเป็นปัญหามากนัก แต่การจดทะเบียนสมรสนี่สิ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันสักเท่าไหร่ ว่าการจดทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรบ้าง ดังนั้นเราจึงรวบรวมข้อมูลที่คุณควรรู้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติมาบอกกันดังนี้

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเลือกจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของไทยหรือกฎหมายต่างชาติกันแน่ โดยการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยก็มีรายละเอียดดังนี้

  • อันดับแรก คู่รักที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องไปขอใบรับรองความเป็นโสดก่อน โดยขอได้จากสถานทูตชาติของตนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนั่นเอง
  • นำใบรับรองที่ขอมา ไปแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย แล้วจึงนำมายื่นที่กองสัญชาติและนิติกร ทั้งที่เป็นฉบับจริงและฉบับแปลภาษา
  • นำเอาหนังสือเดินทางและเอกสารทั้งหมด ไปขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ พร้อมกับคู่สมรส

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายต่างชาติ

ส่วนการจดทะเบียนสมรส ภายใต้กฎหมายของชาวต่างชาติก็สามารถทำได้เหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ไปติดต่อกับสถานทูตของไทย เพื่อขอเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
  • นำเอกสารที่ได้มา ซึ่งจะเป็นภาษาไทย ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นที่กองสัญชาติและนิติกร ทั้งฉบับจริงและฉบับแปล
  • นำเอาบัตรประชาชนพร้อมเอกสารทั้งหมด ไปรับรองกับสถานทูตชาติที่อยู่ในไทย แล้วจึงนำไปใช้ยังต่างประเทศต่อไป

คุณสมบัติที่สำคัญในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

เมื่อรู้รายละเอียดคร่าวๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศกันไปแล้ว ทีนี้ก็มาดูคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นต้องมีกันบ้าง ได้แก่

1.คู่รักที่จะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันได้ จะต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ

2.คู่สมรสจะต้องมีสถานภาพเป็นโสดทั้งคู่ ดังจะเห็นได้ว่า ต้องมีการขอใบรับรองความเป็นโสดก่อนจดทะเบียนสมรสเสมอ

3.ห้ามเป็นญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรงกันเด็ดขาด และต้องไม่เป็นบุตรบุญธรรมกันอีกด้วย

4.ผู้หญิงที่พึ่งหย่าร้างหรือสามีเสียชีวิตลง ต้องรอให้พ้น 310 วันไปแล้ว จึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยด้วยกันหรือกับชาวต่างชาติก็ตาม

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนัก เพียงแค่มีเอกสารที่สำคัญอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใบรับรองความเป็นโสด นั่นก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานั่นเอง ทั้งนี้ใครที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ก็ต้องลองศึกษาทำความเข้าใจกันดูได้เลยค่ะ

แหล่งที่มา : sanook.com/women