รัฐเตรียมสวัสดิการประปา ลดค่าน้ำ-ค่าติดตั้ง50%

รัฐเตรียมสวัสดิการประปา ลดค่าน้ำ-ค่าติดตั้ง50%

รัฐเตรียมสวัสดิการประปา ลดค่าน้ำ-ค่าติดตั้ง50%

Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยงานต่าง ๆ ทยอยจัดรายละเอียดสวัสดิการรัฐ ที่จะมอบให้ผู้ลงทะเบียนกว่า 8 ล้านคน เป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งการประปานครหลวงได้เตรียมลดค่าน้ำ และ ลดค่าขอติดตั้งประปาใหม่ร้อยละ 50

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกระทรวงการคลัง รับลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 8,300,000 คน ซึ่งได้รับการยืนยันจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า สวัสดิการที่จัดเตรียมเป็นจะมีการอุดหนุนค่าไฟฟ้า และ ประปาให้ผู้ลงทะเบียน ซึ่งเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมจากรถเมล์ฟรี และ รถไฟฟรี

สำหรับการอุดหนุนน้ำประปา ได้รับการยืนยันจากนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.) กล่าวว่า กปน.กำลังจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยอาจจะเป็นการลดค่าน้ำ หรือ ถ้ามีการปรับขึ้นค่าน้ำก็จะยกเว้นไม่ปรับขึ้นให้ประชาชนกลุ่มนี้

นอกจากนี้ กปน.ได้ประกาศลดค่าติดตั้งประปาใหม่ลงร้อยละ 10 สำหรับผู้ที่ยื่นขอติดตั้งประปาใหม่ที่มีการวางท่อไม่เกิน 20 เมตร โดยจะต้องยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 แต่ถ้าเป็นประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กับกระทรวงการคลังไว้ จะลดค่าติดตั้งให้ร้อยละ 50

การลดค่าติดตั้งครั้งนี้ คำขอมาตรวัดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ส่วน 2 นิ้ว ลดจาก 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท แต่ถ้าเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะเหลือ 2,500 บาท

ส่วนมาตรวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ส่วน 4 นิ้ว ลดจาก 6,000 บาท เหลือ 5,400 บาท แต่ถ้าเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะเหลือ 3,000 บาท

และถ้าผู้ขอติดตั้งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท ขอผ่อนชําระค่าติดตั้งประปาใหม่ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการและหาผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน

ปัจจุบัน กปน.มีลูกค้าในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 2.3 ล้านราย มีครัวเรือนที่ยังไม่มีประปาประมาณ 5,000 ครัวเรือน เพราะยังใช้น้ำบาดาลและการวางท่อยังไปไม่ถึง โดยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่อยู่บริเวณชายขอบของกรุงเทพฯ โดยปี 2560 กำหนดนโยบายให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ โดยถ้าการวางท่อยังไปไม่ถึงจะไปตั้งแทงก์น้ำให้ชุมชน