รัฐบาล เผย กทม. ได้งบประมาณสูงสุด ได้ 1.74 ล้านล้าน วงเงินรวม 2.9 ล้านล้าน

          รัฐบาลทำเว็บไซต์ ภาษีไปไหน หวังให้ประชาชนตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐ เผยรายชื่อ 10 จังหวัดที่ได้งบประมาณสูงสุด กทม. นำลิ่วที่ 1 ได้ 1.74 ล้านล้าน โดยวงเงินรวมทั้งหมดมี 2.9 ล้านล้านบาท

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ money2know ได้เผยข้อมูลจากเว็บไซต์ ภาษีไปไหน  ระบุว่า รัฐบาลได้จัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจระบบภาษีและตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาล ซึ่งมีรายงานว่า เมื่อพิจารณาแล้วนั้น พบว่างบประมาณส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประเทศ แต่จากตัวเลขงบประมาณในปี 2561 ที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้ ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของการจัดสรรงบประมาณ ความล้มเหลวในการลดการเติบโตของเมือง ยังสะท้อนให้เห็นจากงบประมาณรายจ่ายของประเทศนั่นเอง ในขณะที่รัฐบาลประกาศแผนลดการเติบโตของเมือง แต่กลับจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่เมืองมากที่สุด

สำหรับปี 2561 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายวงเงินรวม 2.9 ล้านล้าน บาท โดยแบ่งรายจังหวัดที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 10 อันดับแรก มีดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร.  คิดเป็น 60.29% หรือ 1,748,500.07 ล้านบาท
2. ส่วนกลาง   คิดเป็น 14.24% หรือ 413,083.25 ล้านบาท
3. นนทบุรี  คิดเป็น 6.53% หรือ 189,413.53 ล้านบาท
4. นครปฐม  คิดเป็น 1.11% หรือ 32,306.71 ล้านบาท
5. เชียงใหม่  คิดเป็น 0.86% หรือ 24,953.30 ล้านบาท
6. ปทุมธานี คิดเป็น 0.84% หรือ 24,483.80 ล้านบาท
7. นครราชสีมา คิดเป็น 0.81% หรือ 23,426.93 ล้านบาท
8. สงขลา คิดเป็น 0.76% หรือ 22,101.84 ล้านบาท
9. ชลบุรี  คิดเป็น 0.67% หรือ 19,340.38 ล้านบาท
10. ยะลา  คิดเป็น 0.52% หรือ 15,178.52 ล้านบาท

หากตัดงบส่วนกลางออกไป จะเห็นว่า 9 จังหวัด ได้รับงบประมาณรวม 2,099,725.08 ล้านบาท คิดเป็น 72.39% ของงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ตัดกรุงเทพฯ ออก และพิจารณาเฉพาะในจังหวัดต่าง ๆ จะเห็นว่านนทบุรี มีมูลค่าโครงการมากที่สุด แต่หากพิจารณาเป็นจำนวนโครงการ จะเห็นว่าหัวเมืองใหญ่มีโครงการมากที่สุด คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช เป็นต้น


แหล่งที่มา : money.kapook.com