รวยจัด! กทม.แจกโบนัสข้าราชการ 2.7 พันล้านบาท

รวยจัด! กทม.แจกโบนัสข้าราชการ 2.7 พันล้านบาท

คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปี 2561 จะพิจารณาอัตราการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2561 กทม. เงินแจกโบนัสข้าราชการราว 2,500-2,700 ล้านบาท

คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปี 2561 จะพิจารณาอัตราการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมคะแนนและจัดลำดับการให้เงินรางวัลของหน่วยงานต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านงบประมาณ แผนงาน การปฏิบัติงานไปจนถึงการบริหาร

ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดก่อนเสนอ ผู้ว่าฯกทม. ลงนามเห็นชอบแนวทางการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับข้าราชการและบุคลากรของ กทม. ที่ปัจจุบันมีอยู่ 90,000 คน แบ่งเป็นข้าราชการประมาณ 30,000 คน ข้าราชการครู 10,000 คน และเป็นลูกจ้างประมาณ 50,000 คน

เบื้องต้นคาดว่า คณะกรรมการฯ จะเห็นชอบอัตราการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2561 ในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือนขณะที่ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับอัตราจัดสรรเงินรางวัล 1 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวมีภาระงานและความรับผิดชอบไม่เท่ากับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

อย่างไรก็ตามปี 2561 กทม.จัดเก็บรายได้ 86,400 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ได้ตั้งไว้ 78,500 ล้านบาท หรือ 10.11% เป็นเงิน 7,932.73 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินในการจ่ายโบนัส ประมาณ2,500-2,700 ล้านบาท

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า การจ่ายเงินโบนัสเป็นเงินที่มาจากรายได้ของกทม. ซึ่งการจ่ายเงินโบนัสให้กับข้าราชการและลูกจ้าง กทม. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป แต่การให้เงินโบนัส จะต้องมีการประเมินผลการทำงานของหน่วยงานและตัวบุคคล ดังนั้น แต่ละคนจะได้เงินโบนัสไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด

แหล่งที่มา : sanook.com/money