ยอดใช้น้ำมัน11ด.พุ่งเบนซินโต10.18%

ยอดใช้น้ำมัน11ด.พุ่งเบนซินโต10.18%

ยอดใช้น้ำมัน11ด.พุ่งเบนซินโต10.18%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน เผย ยอดใช้น้ำมัน 11 เดือน พุ่งกลุ่มเบนซินโต 10.18% ดีเซลโต 3.59% หลังราคาขายปลีกลง

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาขายปลีกน้ำมันที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันเบนซินเกือบทุกชนิดลดลงเฉลี่ย 3-4 บาท/ลิตร ตามทิศทางราคาตลาดโลก ส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวม 11 เดือนของปี 2559 ส่งผลให้การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.18 จากปีก่อน เฉลี่ยอยู่ที่ 28.82 ล้านลิตร/วัน ยกเว้นน้ำมันเบนซิน 95 ขณะที่ราคาขายปลีกดีเซลในประเทศลดลง 1.80 บาท/ลิตร ซึ่งปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 อยู่ที่ 60.16 ล้านลิตร/วัน ส่วนการใช้ LPG ลดลงร้อยละ 8.96 จากปีก่อน อยู่ที่ 16.35 ล้านกิโลกรัม/วัน เป็นการลดลงของภาคขนส่งและปิโตรเคมี ด้านภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.35 เช่นเดียวกับการใช้ NGV ลดลงร้อยละ 8.85 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.72 ล้านกิโลกรัม/วัน

ทั้งนี้ นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ำมันสำหรับคนใช้รถยนต์เดินทางเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ใช้เบนซินในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30 ล้านลิตร/วัน และการใช้ดีเซลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 63 ล้านลิตร/วัน