มติครม. ปลด พุฒิพัฒน์ ออกราชการ ก่อนตั้ง ปรเมธี เสียบแทน

ที่ประชุม ครม. มีมติให้ “พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์” ปลัด พม. พ้นจากตำแหน่งราชการไว้ก่อน พร้อมโยก “ปรเมธี” เลขาธิการสภาพัฒน์ เสียบแทน
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง คณะรัฐมนตรี ที่เคยมีมติ เห็นชอบ ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ให้ นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวง พม. พ้นจากตำแหน่งราชการไว้ก่อน เนื่องจากคาดว่าอาจเกี่ยวพันกับกรณีความผิดปกติของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของกระทรวง

ดังนั้นในวันนี้ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ รับโอน นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) มาดำรงตำแหน่ง เป็นปลัด กระทรวง พม. และ เห็นชอบ ให้ สภาพัฒน์รับโอน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาพัฒน์

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ นายพุฒิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ปลัด กระทรวง พม.

 

แหล่งที่มา : news.mthai.com/politics-news