ฟังเสียงผู้ผลิตปลาร้า หลังมี พ.ร.บ. ควบคุม ยังหวั่นใจหาเงินปรับปรุงสถานที่

        เสียงจากผู้ผลิตเผย พร้อมทำตามมาตรฐานปลาร้า ชี้เป็นผลดี ยกระดับคุณภาพ ขณะที่บางส่วนยังมีความหนักใจเรื่องเงินทุนที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพ

หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปลาร้า ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 โดยมีใจความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานวัตถุดิบ ที่จะนำมาทำเป็นปลาร้าว่า จะต้องไม่มีสารตกค้าง เหมาะสมกับการบริโภค และติดฉลากให้ชัดเจนนั้น [อ่านข่าว : ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรฐาน “ปลาร้า” ละเอียดยิบทุกส่วนผสม คลิก]

ล่าสุดวันที่ 19 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามผู้ผลิตปลาร้าในพื้นที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาร้าที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของประเทศ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังไม่ทราบว่ามีการประกาศดังกล่าว แต่ก็พร้อมทำตามให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

นายศุภชัย พละสุข ผู้ประกอบการผลิตปลาร้า บอกว่า เห็นด้วยกับการที่กำหนดให้การผลิตปลาร้าได้มาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคจะได้รับประทานของดี สะอาด ปลอดภัย ขณะที่ผู้ประกอบการบางคน ยอมรับว่า ค่อนข้างกังวลเรื่องการปรับปรุงสถานที่ผลิต จากที่ทำกันอยู่ภายในบ้าน ต้องเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ผลิตที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก คงต้องค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไป

ในส่วนของ จ.นครพนม นายธวัชชัย มณีกุลทรัพย์ ผู้ประกอบการน้ำปลาร้าปรุงรส ระบุว่า การออกกฎหมายควบคุมปลาร้านั้น ส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำให้สินค้ามีคุณภาพ หากมีขั้นตอนการผลิตที่ดีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติ กลิ่น และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายระบุ

แหล่งที่มา : hilight.kapook.com