พื้นฐาน Java สร้าง Controls บน GUI และการสร้าง Action Event Handler กับ Controls

พื้นฐาน Java สร้าง Controls บน GUI และการสร้าง Action Event Handler กับ Controls บทความก่อนหน้านี้เราได้ทำการสร้าง Form ด้วย JFrame ผ่าน Netbeans หรือ Eclipse เป็นมุมมองผ่าน Visual GUI และจะทำการ Generate Codeของ Java ให้อัตโนมัติ และบางครั้งหรือบ่อยครั้ง เราจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยว่า Control เหล่านั้น กว่าที่จะสร้างมาได้เป็นหน้าจอสวย ๆ และ Event ต่าง ๆ จะต้องเขียน Code อย่างไรบ้าง เช่น การสร้าง Control ของ Label ลงใน Form การสร้าง Button และการสร้าง Event Action ที่ผ่านการ Click เป็นต้น

บทความนี้จะขอทบทวนและอธิบายถึงขั้นตอนการเขียนแบบละเอียดและง่าย ๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ในทันที โดยขั้นแรกนั้นขั้นตอนการสร้าง Form จะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้าง Form หลักด้วย JFrame

01.package com.java.myapp;
02. 
03.import javax.swing.JFrame;
04. 
05.public class MyForm extends JFrame {
06. 
07.public static void main(String[] args) {
08.MyForm form = new MyForm();
09.form.setVisible(true);
10.}
11. 
12.public MyForm() {
13. 
14.// Create Form Frame
15.super("ThaiCreate.Com Tutorial");
16.setSize(450300);
17.setLocation(500280);
18.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
19.getContentPane().setLayout(null);
20. 
21.}
22. 
23.}

นี่คือรูปแบบการสร้าง Form หลักด้วย JFrame ซึ่งต่อไปนี้เราจะใช้รูปแบบนี้ได้ไปตลอด ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าจะมีการกำหนดพวก Title , ขนาดของ Form , ตำแหน่งของ Form , รูปแบบ Layout

Java GUI Control Event Action

ผลลัพธ์ที่ได้

Part 1 : การสร้าง Label ลงใน Form

สำหรับขั้นตอนการสร้าง Controls ทุก ๆ ตัวนั้น เราจะเริ่มต้นด้วยการ new Class ของ Control นั้น ๆ เช่น JLabel จากนั้นกำหนดคุณสมบัติ Properties และสุดท้ายคือการ Add ลงใน Form

1.// Create Label Hello
2.JLabel lblHello = new JLabel("Hello");
3.lblHello.setBounds(200533614);
4.getContentPane().add(lblHello);

รูปแบบการสร้าง Label

01.package com.java.myapp;
02. 
03.import javax.swing.JFrame;
04.import javax.swing.JLabel;
05. 
06.public class MyForm extends JFrame {
07. 
08.public static void main(String[] args) {
09.MyForm form = new MyForm();
10.form.setVisible(true);
11.}
12. 
13.public MyForm() {
14. 
15.// Create Form Frame
16.super("ThaiCreate.Com Tutorial");
17.setSize(450300);
18.setLocation(500280);
19.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
20.getContentPane().setLayout(null);
21. 
22.// Create Label Hello
23.JLabel lblHello = new JLabel("Hello");
24.lblHello.setBounds(200533614);
25.getContentPane().add(lblHello);
26. 
27.}
28. 
29.}

โค้ดที่เพิ่มลงไป

Java GUI Control Event Action

ผลลัพธ์ที่ได้

Part 2 : การสร้าง Button ลงใน Form

ในการสร้าง Button เราจะใช้ Class ของ JButton ที่อยู่ใน Swing ด้วยการ new JButton จากนั้นก็ Add ลงใน Form

1.// Create Button Submit
2.JButton btnSubmit = new JButton("Submit");
3.btnSubmit.setBounds(171958923);
4.getContentPane().add(btnSubmit);   

รูปแบบการสร้าง Button

01.package com.java.myapp;
02. 
03.import javax.swing.JButton;
04.import javax.swing.JFrame;
05.import javax.swing.JLabel;
06. 
07.public class MyForm extends JFrame {
08. 
09.public static void main(String[] args) {
10.MyForm form = new MyForm();
11.form.setVisible(true);
12.}
13. 
14.public MyForm() {
15. 
16.// Create Form Frame
17.super("ThaiCreate.Com Tutorial");
18.setSize(450300);
19.setLocation(500280);
20.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
21.getContentPane().setLayout(null);
22. 
23.// Create Label Hello
24.JLabel lblHello = new JLabel("Hello");
25.lblHello.setBounds(200533614);
26.getContentPane().add(lblHello);
27. 
28.// Create Button Submit
29.JButton btnSubmit = new JButton("Submit");
30.btnSubmit.setBounds(171958923);
31.getContentPane().add(btnSubmit);   
32. 
33.}
34. 
35.}

โค้ดที่เพิ่มลงไป

Java GUI Control Event Action

ผลลัพธ์ที่ได้

Part 3 : การสร้าง Event Action ให้กับ Button 

ในการสร้าง Event ของ Button ก็สามารถสร้างโดยการกำหนด Property ให้กับ Form ด้วยการเพิ่ม ActionListener ให้กับ Button เช่น

01.// Create Button Submit
02.JButton btnSubmit = new JButton("Submit");
03.btnSubmit.setBounds(171958923);
04.// Create Event for Button
05.btnSubmit.addActionListener(new ActionListener() {
06.public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
07.JOptionPane.showMessageDialog(null"เฮ้ย ง่ายจังเลยวุ้ยย");
08.}
09.});    
10.getContentPane().add(btnSubmit);   

Java GUI Control Event Action

01.package com.java.myapp;
02. 
03.import java.awt.event.ActionEvent;
04.import java.awt.event.ActionListener;
05. 
06.import javax.swing.JButton;
07.import javax.swing.JFrame;
08.import javax.swing.JLabel;
09.import javax.swing.JOptionPane;
10. 
11.public class MyForm extends JFrame {
12. 
13.public static void main(String[] args) {
14.MyForm form = new MyForm();
15.form.setVisible(true);
16.}
17. 
18.public MyForm() {
19. 
20.// Create Form Frame
21.super("ThaiCreate.Com Tutorial");
22.setSize(450300);
23.setLocation(500280);
24.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
25.getContentPane().setLayout(null);
26. 
27.// Create Label Hello
28.JLabel lblHello = new JLabel("Hello");
29.lblHello.setBounds(200533614);
30.getContentPane().add(lblHello);
31. 
32.// Create Button Submit
33.JButton btnSubmit = new JButton("Submit");
34.btnSubmit.setBounds(171958923);
35.// Create Event for Button
36.btnSubmit.addActionListener(new ActionListener() {
37.public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
38.JOptionPane.showMessageDialog(null"เฮ้ย ง่ายจังเลยวุ้ยย");
39.}
40.});    
41.getContentPane().add(btnSubmit);   
42. 
43.}
44. 
45.}

โค้ดที่เพิ่มลงไป

Java GUI Control Event Action

ผลลัพธ์ที่ได้ เมื่อทดสอบคลิกที่ Button

Java GUI Control Event Action

แสดง Event Action ที่เราสร้างขึ้น

หรือจะเขียนแยกมาอีก Method หนึ่งก็ได้เช่น

Java GUI Control Event Action

กรณีที่เขียนแยกมาอีก Method

01.package com.java.myapp;
02. 
03.import java.awt.event.ActionEvent;
04.import java.awt.event.ActionListener;
05. 
06.import javax.swing.JButton;
07.import javax.swing.JFrame;
08.import javax.swing.JLabel;
09.import javax.swing.JOptionPane;
10. 
11.public class MyForm extends JFrame {
12. 
13.public static void main(String[] args) {
14.MyForm form = new MyForm();
15.form.setVisible(true);
16.}
17. 
18. 
19.public MyForm() {
20. 
21.// Create Form Frame
22.super("ThaiCreate.Com Tutorial");
23.setSize(450300);
24.setLocation(500280);
25.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
26.getContentPane().setLayout(null);
27. 
28.// Create Label Hello
29.JLabel lblHello = new JLabel("Hello");
30.lblHello.setBounds(200533614);
31.getContentPane().add(lblHello);
32. 
33.// Create Button Submit
34.JButton btnSubmit = new JButton("Submit");
35.btnSubmit.setBounds(171958923);
36.// Create Event for Button
37.btnSubmit.addActionListener(new ActionListener() {
38.public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
39.btnSubmitActionPerformed(evt);
40.}
41.});    
42.getContentPane().add(btnSubmit);   
43. 
44.}
45. 
46.private void btnSubmitActionPerformed(ActionEvent evt) {                                        
47.JOptionPane.showMessageDialog(null"เฮ้ย ง่ายจังเลยวุ้ยย");
48.}  
49. 
50.}

จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าการสร้าง Controls ต่าง ๆ เช่น Label และ Button รวมทั้ง Event Action นั้นสามารถสร้างได้ง่าย ๆ และมีขั้นตอนที่ไม่ยากเลย และ เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากบทความนี้ ไปใช้การเขียนกับ Control อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน

เพิ่มเติม ในการเขียน GUI เพื่อรัน Application นั้นในส่วนของ Class main() ควรจะใช้ Thread เป็นตัว ควบคุมการเปิด Form นั้น ๆ เพราะจะทำให้ Process ของ Program ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกัน Process อื่นที่ค้างอยู่ จะมีผลต่อการทำงานใน Form หรือ Windows ปัจจุบัน ซึ่งปกติทั้ง Eclipse และ Netbeans จะแนะนำให้ใช้ EventQueue.invokeLater ในการเรียก Form ทุกครั้ง

Java GUI Control Event Action

Code เต็ม ๆ 

01.package com.java.myapp;
02. 
03.import java.awt.EventQueue;
04.import java.awt.event.ActionEvent;
05.import java.awt.event.ActionListener;
06. 
07.import javax.swing.JButton;
08.import javax.swing.JFrame;
09.import javax.swing.JLabel;
10.import javax.swing.JOptionPane;
11. 
12.public class MyForm extends JFrame {
13. 
14.public static void main(String[] args) {
15.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
16.public void run() {
17.MyForm form = new MyForm();
18.form.setVisible(true);
19.}
20.});
21.}
22. 
23. 
24.public MyForm() {
25. 
26.// Create Form Frame
27.super("ThaiCreate.Com Tutorial");
28.setSize(450300);
29.setLocation(500280);
30.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
31.getContentPane().setLayout(null);
32. 
33.// Create Label Hello
34.JLabel lblHello = new JLabel("Hello");
35.lblHello.setBounds(200533614);
36.getContentPane().add(lblHello);
37. 
38.// Create Button Submit
39.JButton btnSubmit = new JButton("Submit");
40.btnSubmit.setBounds(171958923);
41.// Create Event for Button
42.btnSubmit.addActionListener(new ActionListener() {
43.public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
44.btnSubmitActionPerformed(evt);
45.}
46.});    
47.getContentPane().add(btnSubmit);   
48. 
49.}
50. 
51.private void btnSubmitActionPerformed(ActionEvent evt) {                                        
52.JOptionPane.showMessageDialog(null"เฮ้ย ง่ายจังเลยวุ้ยย");
53.}  
54. 
55.}

แหล่งที่มา : thaicreate.com/java/java-gui-control-action-event-handler