พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว

พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ราคาสินค้า วันนี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า มีถั่วฝักยาวรายการเดียวที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น

ฃกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่า ราคาสินค้า ส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยมีถั่วฝักยาวรายการเดียวที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 52-55 บาท

และ สินค้าที่ราคายังทรงตัว ได้แก่ เนื้อหมู ราคากิโลกรัมละ 115-120 บาท แต่หากเป็นเนื้อหมูตัดแต่งราคาจะเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาทไก่สดทั้งตัว ราคา กิโลกรัมละ 65-70 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา ฟองละ 3.00-3.10 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา ฟองละ 2.90-3.00 บาท กุ้งขาว ขนาด 70 – 80 ตัว/กก. ราคากิโลกรัมละ 210 – 240 บาท  ผักคะน้า กิโลกรัมละ 18-20 บาท กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 12-15 บาท มะเขือเทศผลใหญ่  กิโลกรัมละ 22-25 บาท กะหล่ำปลี ผักกาดขาว กิโลกรัมละ 15-18 บาท   แตงกวา  กิโลกรัมละ 20-22 บาท มะนาว เบอร์ 1-2  ราคา ลูกละ 2.25-2.50 บาท มะนาว เบอร์ 3-4 ราคา ลูกละ 1.25-1.50 บาท  พริกขี้หนู กิโลกรัมละ 50-60 บาท ต้นหอม  กิโลกรัมละ 50-60 บาท และ ผักชี  กิโลกรัมละ 60-70 บาท

พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ทรงตัว

พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ทรงตัว

พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ทรงตัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย ราคาสินค้าวันนี้ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า เนื้อหมูกิโลกรัมละ 110-115 บาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่า ราคาสินค้าทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดย เนื้อหมู ราคากิโลกรัมละ 110-115 บาท แต่หากเป็นเนื้อหมูตัดแต่งราคาจะเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา ฟองละ 2.90 – 3.00  บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา ฟองละ 2.80-2.90 บาท ไก่สดทั้งตัว ราคา กิโลกรัมละ 65-70 บาท กุ้งขาว ขนาด 70 – 80 ตัว/กก. ราคา กิโลกรัมละ 190 – 220 บาท  ผักคะน้า กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 18-20 บาท กวางตุ้ง กิโลกรัมละ 12-15 บาท ผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 20-22 บาท ผักกาดขาว แตงกวา กิโลกรัมละ 18-20 บาท  ถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 32-35 บาท มะเขือเทศผลใหญ่ กิโลกรัมละ 25-28 บาท มะนาว เบอร์ 1-2  ราคา ลูกละ 2.25-2.50 บาท มะนาว เบอร์ 3-4 ราคา ลูกละ 1.25-1.50 บาท พริกขี้หนู  กิโลกรัมละ 50-60 บาท ต้นหอม  กิโลกรัมละ 50-60 บาท และ ผักชี  กิโลกรัมละ  60-70 บาท

พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว

พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว

พาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว

กระทรวงพาณิชย์ เผย ราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า เพียงไข่ไก่ รายการเดียวที่ราคาลดลง ฟองละ 10 สต.

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อน โดยมีเพียงไข่ไก่ รายการเดียวที่ราคาลดลง ฟองละ 10 สต. ทำให้ ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา ฟองละ 3.00 – 3.10 บาท ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาฟองละ 2.90-3.00 บาท

โดยสินค้าที่ราคายังทรงตัว ได้แก่ เนื้อหมู ราคากิโลกรัมละ 120-125 บาท แต่หากเป็นเนื้อหมูตัดแต่งราคาจะเพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท ไก่สดทั้งตัว ราคา กิโลกรัมละ 65-70 บาท กุ้งขาว ขนาด 70-80 ตัว/กก. ราคากิโลกรัมละ 190-220 บาท ผักคะน้า กิโลกรัมละ 20-22 บาท กวางตุ้ง ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ 15-18 บาท แตงกวา กิโลกรัมละ 22-25 บาท กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 18-20 บาท ถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 32-35 บาท มะเขือเทศผลใหญ่ กิโลกรัมละ 25-28 บาท มะนาว เบอร์ 1-2 ราคาลูกละ 2.50-3.00 บาท มะนาว เบอร์ 3-4 ราคาลูกละ 1.50-2.00 บาท พริกขี้หนู กิโลกรัมละ 50-60 บาทต้นหอม กิโลกรัมละ 90-100 บาท และ ผักชี กิโลกรัมละ 160-170 บาท