พาณิชย์รับการค้าชายแดนปี59หลุดเป้า

พาณิชย์รับการค้าชายแดนปี59หลุดเป้า

พาณิชย์รับการค้าชายแดนปี59หลุดเป้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าต่างประเทศ ยอมรับเศรษฐกิจโลกทำการค้าชายแดนปี 59 หลุดเป้า เชื่อปีหน้าดีขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในปี 2559 ว่า ในช่วง 11เดือนแรกของปีนี้ สามารถส่งออกได้แล้วกว่า 1.33 ล้านล้านบาท และตลอดทั้งปี จะสามารถส่งออกได้ 1.47 ล้านล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.7 ล้านล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม เห็นว่าตัวเลขที่ทำได้ เป็นสถิติที่สูงมากอยู่แล้ว โดยที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกเป็นหลัก

และในปี 2560 กรมการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันการค้าชายแดน ประกอบด้วยการผลักดันด่านใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ ด่านบ้านแหลม, ด่านบ้านผักกาดและด่านท่าลี่, ยุทธศาสตร์เจาะลึกด่านชายแดนเดิม, ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน และการสนับสนุนศูนย์กระจายสินค้า เพื่อต่อยอดในการทำการค้าให้ได้มากขึ้น