พนักงานพลาดโครงสร้างใหม่ ‘การบินไทย’ เปิดยื่นอีกรอบ 12 เม.ย.

“การบินไทย” เปิดกลั่นกรองพนักงานเข้าโครงสร้างใหม่ครั้งที่ 2 เริ่ม 12 เม.ย.นี้ หลังผลการกลั่นกรองรอบแรกผู้ผ่านคัดเลือกเพียง 9.3 พันคน สอบตกราว 3 พันคน “ชาญศิลป์” พร้อมอุ้มพนักงานหาทางออกร่วมกัน ลั่นต้องไม่มีใครตกงาน

ประกาศผลการกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 ไปเมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา สำหรับโครงการใหม่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลปรากฎว่าจากจำนวนพนักงานที่แสดงความจำนงเข้าร่วมกระบวนการกลั่นกรอง ทั้งสิ้น 13,554 คน มีผู้ได้รับการกลั่นกรองครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 9,304 คน ทำให้พนักงานที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองมีอยู่ราว 3 พันคน

อย่างไรก็ดี การบินไทยได้ขยายกระบวนการกลั่นกรองพนักงานสู่โครงสร้างองค์กรใหม่เพิ่มเติม โดยมีกำหนดจะเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. 2564 เนื่องจากพนักงานที่ได้รับการกลั่นกรองเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ ครั้งที่ 1 นั้นยังไม่ครบตามจำนวนตำแหน่งงานที่กำหนด โดยกระบวนการกลั่นกรองครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองครั้งที่ 2  ในวันที่ 28 เม.ย.นี้

แหล่งข่าวจากการบินไทย เผยถึงเรื่องนี้ว่า ตอนนี้พนักงานที่ยื่นความจำนงเข้าสู่การกลั่นกรองโครงสร้างองค์กรใหม่หลายคนผิดหวังจากการสมัครคัดเลือกตำแหน่งใหม่ เนื่องจากมีการแข่งขันสูงในหลายตำแหน่ง ขณะที่บางตำแหน่งกลับไม่มีคนยื่นสมัคร เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีการแข่งขันอย่างไร หลายคนจึงไม่อยากเสี่ยง จึงทำการยื่นสมัครในตำแหน่งที่มั่นใจมากที่สุด

“กระบวนการของบริษัทในการเปิดให้พนักงานยื่นสมัครตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ ไม่ได้เปิดเผยว่ามีการแข่งขันขนาดไหน หรือตำแหน่งใดที่ยังไม่มีคนสมัคร ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ต้องตัดสินใจสมัครในตำแหน่งที่มั่นใจ เพราะไม่อยากเสี่ยง แต่เมื่อผลออกมา กลับพบว่าบางตำแหน่งแข่งขันสูง ทำให้พนักงานต้องสอบตก ผิดหวังเยอะ และยังมีบางตำแหน่งไม่มีคนยื่นสมัครเลย เพราะประเมินการแข่งขันไม่ได้ ทำให้บริษัทต้องเปิดให้สมัครรอบสอง”

อีกทั้ง มีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองมีความเสี่ยงผิดหวังสูง ส่งผลให้พนักงานยื่นสมัครโครงการ MSP B หรือ MSP C เพื่อรับเงินชดเชย ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ซึ่งบริษัทกำหนดจ่ายเงินชดเชยตามโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น การจ่ายเงินบำเหน็จของ MSP B จะเริ่มจ่ายในเดือนมิ.ย. 2564 โดยผ่อนชำระ 4 งวด และโครงการ MSP C เริ่มจ่ายเดือน ก.ย. 2564 ผ่อนชำระ 4 งวดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ พนักงานที่สอบตกจากการกลั่นกรองโครงสร้างองค์กรใหม่ บริษัทฯ เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มฟ้าใหม่” ซึ่งมีสิทธิ์ในการเลือก 2 ทางเลือก คือ

– ทางเลือกที่ 1 สมัครโครงการ MSP B หรือ MSP C

– ทางเลือกที่ 2 แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ 2564 ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.2564

เมื่อบริษัทฯ ประกาศผลการกลั่นกรองครั้งที่ 2 พนักงานกลุ่มฟ้าใหม่ จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

  1. กลุ่มฟ้าใหม่ที่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรอง Relaunch ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งที่ไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัคร แต่ไม่มีผู้เหมาะสม หรือตำแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ หรือตำแหน่งใหม่ตามความต้องการของธุรกิจ หากผ่านการพิจารณากลั่นกรองจะเข้าสู่สัญญาจ้างใหม่ข้อบังคับและข้อกำหนดสวัสดิการใหม่
  2. กลุ่มฟ้าใหม่ที่แสดงความจำนงเข้าสู่ตำแหน่งงานชั่วคราว และได้รับการพิจารณากลั่นกรองให้เข้าสู่ตำแหน่งงานนี้ พนักงานจะเข้าสู่สัญญาจ้างใหม่ที่มีกำหนดระยะเวลา 1 ปีและเข้าสู่โครงการ MSP B หรือ MSP C เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยคำนวณจากอัตราเงินเดือนเดิมก่อน 1 พ.ค. 2564
  3. กลุ่มฟ้าใหม่ที่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรอง Relaunch ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งที่ไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัคร แต่ไม่มีผู้เหมาะสม หรือตำแหน่งที่มีการสละสิทธิ์ หรือตำแหน่งใหม่ตามความต้องการของธุรกิจ หรือตำแหน่งงานชั่วคราว แต่ประสงค์จะสละสิทธิ์ สามารถสละสิทธิ์ในตำแหน่งงานนั้นได้ และสมัครเข้าโครงการ MSP B หรือ MSP C ตามสิทธิของพนักงาน
  4. หากพนักงานไม่ได้รับตำแหน่งในกระบวนกลั่นกรอง Relaunch ครั้งที่ 2 หรือไม่ประสงค์จะแสดงความจำนงใดๆ พนักงานสามารถสมัครเข้าโครงการ MSP B หรือ MSP C ได้ตามสิทธิต่อไป

ด้านนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า พนักงานที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงว่าจะเข้ากระบวนการกลั่นกรอง หรือไม่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก ส่วนนี้เราก็ไม่ได้ไล่ใครออก เราไม่มีนโยบายเช่นนั้นอยู่แล้ว แต่เราจะต้องมาคุยกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป คนดี คนเก่งจะต้องได้อยู่ต่อ หากพนักงานที่ไม่ประสงค์จะเข้าโครงสร้างองค์กรใหม่ ก็สามารถเป็นพนักงานการบินไทยภายใต้สัญญาเดิมได้

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง