พณ.จัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย

พณ.จัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย

พณ.จัดอบรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาธุรกิจฯ จัดอบรม ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดยุคดิจิทัล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจยุคดิจิทัลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “Restaurant 4.0” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลสำหรับ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ให้พร้อมก้าวสู่อีกระดับของการตลาดยุคดิจิทัล ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านธุรกิจร้านอาหาร ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวบการ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องนำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 e-mail : bizservicedbd@gmail.com หรือสายด่วน 1570