ผลตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563

Thailand Web Stat

ประกาศผลรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ออกรางวัล

รางวัล ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 11 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

9181466 9189810 9195967 9361193 9363936
9182670 9191702 9196044 9362046 9364470
9184087 9193686 9198447 9362187 9364970
9187583 9194201 9198490 9362505 9365047
9188362 9195185 9199869 9363214 9369191
9188822 9195818

รางวัล ชุดพิมานมาศ ครั้งที่ 6 หมวดละ 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

AA 1000848 AB 1008966 AC 1002969 AD 1011803 AE 1007833
AA 1029059 AB 1011720 AC 1012975 AD 1012095 AE 1012843
AA 1034979 AB 1025743 AC 1017732 AD 1029284 AE 1020634
AA 1044901 AB 1027497 AC 1033549 AD 1046592 AE 1022143
AA 1053662 AB 1029113 AC 1040735 AD 1048897 AE 1026267
AA 1073838 AB 1059850 AC 1040997 AD 1052799 AE 1027059
AA 1075454 AB 1061852 AC 1072575 AD 1081055 AE 1031496
AA 1084392 AB 1062220 AC 1078482 AD 1087210 AE 1058717
AA 1090065 AB 1081461 AC 1086920 AD 1091700 AE 1078972
AA 1090645 AB 1090139 AC 1087833 AD 1092404 AE 1090577