ป.ป.ช. เปิดกรุทรัพย์สิน ครม. ประยุทธ์ 4 ปนัดดา รวยสุด 1,315 ล้านบาท

ป.ป.ช. เปิดกรุทรัพย์สิน ครม. ประยุทธ์ 4 ปนัดดา รวยสุด 1,315 ล้านบาท

          ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สินคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 4 ม.ล.ปนัดดา รวย 1,315 ล้านบาท ส่วนรัฐมนตรีหน้าใหม่ 4 ราย ทรัพย์สินทะลุ 100 ล้าน

          วันนี้ (31 มกราคม 2560) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งในการปรับคณะรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้

          นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 68,434,656 บาท หนี้สิน จำนวน 2,148,357 บาท

          นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 73,411,525 บาท หนี้สิน 17,957,760 บาท

          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 207,495,698 บาท หนี้สิน จำนวน 6,696,948 บาท

          นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 25,674,156 บาท หนี้สิน จำนวน 1,784,332 บาท

          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีทรัพย์สิน จำนวน 73,833,432 บาท โดยไม่มีหนี้สิน

          ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน จำนวน 1,315,494,304 บาท โดยไม่มีหนี้สิน ซึ่งถือว่ามีทรัพย์มากที่สุดในผู้ที่มีการปรับตำแหน่งในครั้งนี้


สำหรับรัฐมนตรีหน้าใหม่ในรัฐบาลประยุทธ์ 4 มีดังนี้

          น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 244,596,466 บาท

          นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สิน 186,403,313 บาท

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน 113,165,080 บาท

          นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 149,248,389 บาท

          ส่วนทรัพย์สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่พ้นจากตำแหน่ง เพื่อเข้ารับตำแหน่งองคมนตรี มีดังนี้

 

          พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ที่พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเข้ารับตำแหน่งองคมนตรี มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน จำนวน 47,440,880 บาท ไม่มีหนี้สิน

          พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พ้นจาก ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งองคมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 95,565,318 บาท ไม่มีหนี้สิน

          พล.อ. ธีรชัย นาควานิช พ้นจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ารับตำแหน่งองคมนตรี มีทรัพย์สิน จำนวน 88,325,682 บาท ไม่มีหนี้สิน

          พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ พ้นจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ารับตำแหน่งองคมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 120,337,583 บาท ไม่มีหนี้สิน

ภาพจาก ทวิตเตอร์ @ThanawatLive

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN