ปักหมุด! ทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับนักเรียน-นักศึกษา (อบรมระยะสั้น 7-17 ก.ค. 63)

       อันยองครับน้องๆ ชาว Dek-D  คราวก่อนพี่มีข่าวทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับปริญญาโทมาฝากไปแล้ว แต่คราวนี้มีทุนจากรัฐบาลสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษามาฝากครับ เป็นทุนอบรมระยะสั้นซึ่งจะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันได้เลย!

         ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Korean Government Invitation Program for Students from Partner Countries – 2020 한국 정부 초청연수 대상자 선발 계획 안   รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นที่จะจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา 10 คืน 11 วัน เป็นประจำทุกปี โดยได้สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 (วันศุกร์)

ระยะเวลาการอบรม : วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (วันอังคาร)~ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (วันศุกร์) 10 คืน 11 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

–  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีความสามารถด้านภาษาเกาหลี กำลังศึกษาอยู่ใน ‘โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี’

– นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีความสนใจเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี

– ต้องมีสภาพเป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษาในช่วงเวลาที่จัดอบรม (วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2563)

– จำนวนที่คัดเลือก : (ทั้งหมด 5 คน) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน, นิสิตนักศึกษา 1 คน (ดำเนินการอบรมเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ)

เอกสารการสมัคร

  1. ใบสมัครและหนังสือแนะนำ
    2. เหตุผลที่สมัคร
    3. ผลการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) และผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปี : 1 มีนาคม 2561~ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

การส่งใบสมัคร

– วิธีการส่งใบสมัคร : ทางอีเมลและไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ไม่สามารถมาส่งได้ด้วยตนเอง)

*สแกนเอกสารการสมัครทั้งหมดรวมเป็น 1ไฟล์แล้วส่งทางอีเมลก่อน และส่งตัวจริงทางไปรษณีย์

*เอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ ต้องประกอบด้วย ตัวจริง 1 ชุด, สำเนา 4 ชุด

(ระบุหน้าซองเอกสารการสมัครว่า “2020 Korean Government Invitation Program Application”)

– อีเมล : kec9977@gmail.com

– ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ : Korean Education Center, Embassy of the Republic of Korea, 23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huak-Kwang, Bangkok 10310

กำหนดการการคัดเลือก (*กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง)

– รอบแรก ส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 3 มีนาคม 2563(วันอังคาร)~วันที่ 13 มีนาคม 2563(วันศุกร์)

– ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก : วันที่ 18 มีนาคม 2563(วันพุธ)

– รอบที่สอง การสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 มีนาคม 2563(วันอังคาร) (ประกาศกำหนการที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งภายหลัง)

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง : วันที่ 25 มีนาคม 2563(วันพุธ)

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเฟซบุ๊กของศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

https://www.facebook.com/kecbkk

https://www.facebook.com/kecstudyinkorea

https://www.facebook.com/topikinthailand

ดาวน์โหลดระเบียบการฉบับเต็มคลิกที่นี่ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร, หนังสือแนะนำ, เหตุผลที่สมัคร (Application, Recommendation, Reason for Application Form) คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม (ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย)

  1. Saowalak (Thai) : Tel 02-115-1027, E-mail kec9977@gmail.com

(จันทร์~ศุกร์ 08:30-17:00, พักกลางวัน 12:00 ~ 13:00)

ติดตามทุนต่อนอกง่ายๆ กับ Dek-D

https://www.dek-d.com/studyabroad

Facebook: Study Abroad เรียนต่อนอก by Dek-D

ที่มา : www.dek-d.com