ปลัดพม.เปิดงานราษฎร์รัฐร่วมใจรื้อครั้งใหญ่

ปลัดพม.เปิดงานราษฎร์รัฐร่วมใจรื้อครั้งใหญ่

ปลัดพม.เปิดงานราษฎร์รัฐร่วมใจรื้อครั้งใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัด พม. เปิดงาน ‘ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ รื้อครั้งใหญ่ เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง’ เพื่อรวมพลังสามัคคีของชาวชุมชนริมคลอง ร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและปลอดภัย

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ รื้อครั้งใหญ่” เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โดยมีพิธีลงเสาเอกชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) และการรื้อบ้านเฟสที่ 3 จำนวน 75 หลังคาเรือน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแสดงพลังสามัคคีจากความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบาย สำหรับพิธีลงเสาเอกชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) มีจำนวน 206 หลังคาเรือน บนเนื้อที่ 8 ไร่ 300 ตารางวา ได้รับสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นเวลา 30 ปี ซึ่งชาวชุมชนได้เริ่มรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้านตั้งแต่ปี 2558 และส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสินเชื่อจาก พอช.  โดยมีแบบบ้านที่จะก่อสร้าง 2 แบบ คือ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น และบ้านแถว 2 ชั้น

ทั้งนี้ ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่อนชำระสินเชื่อสร้างบ้านผ่านสหกรณ์เคหสถานที่ชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา ในอัตราเดือนละ 1,390 – 2,219 บาท นอกจากการรื้อย้ายและก่อสร้างบ้านใหม่ที่ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) ยังมีอีกหลายชุมชนที่กำลังก่อสร้างบ้านใหม่ อาทิ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ เขตสายไหม กรุงเทพฯ จำนวน 64 หลัง ขณะนี้ ก่อสร้างบ้านเกือบแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ และชาวบ้านเริ่มเข้าอยู่ได้ภายในเดือนธันวาคม 2559

ทั้งนี้ พอช. มีเป้าหมายดำเนินการ รวม 28 ชุมชน 3,969 ครัวเรือน (ขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับเป้าหมายใหม่) ในชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ ปลัด พม. ได้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ที่ร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงกิจกรรมที่ชาวชุมชนริมคลองได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน จนเกิดเป็นพลังของสังคมที่เข้มแข็ง