ปลอดภัยแต่ไม่ได้สบายใจ! สำรวจ “3 ปัญหาครอบครัว” เมื่อต้องกักตัวด้วยกัน – จุดประเด็น