ประติมากรรม ร.9 สะท้อนแสงแดด

ปิดใจทีมงานผู้สร้าง ประติมากรรมแสงเงาสะท้อน พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 ระลึก 100 วันการเสด็จสวรรคต

แผ่นวงกลมสีขาวขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่เหนืออาคาร ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) คือ ประติมากรรมแสงเงาพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มช. ได้ร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน

ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล และ อาจารย์กานต์ คำแก้ว อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ซึ่งร่วมกันออกแบบประติมากรรมแสงแดด นำโมเดลแบบจำลองที่เป็นต้นแบบของประติมากรรมแสงมาแสดงให้ผู้สื่อข่าวได้ดู พร้อมอธิบายถึงกลไกการออกแบบ  โดยแนวคิดมาจากการใช้หลักการของแสงที่กระทบวัตถุและปรากฏเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเวลา 15.52 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559

ในหลวง, ข่าวในหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.บุรินทร์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นการออกแบบมาจากการระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และการที่คณะวิจิตรศิลป์ มช.ได้ร่วมกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน จนสื่อต่างๆ นำไปเผยแพร่ ทำให้รู้สึกดีและอยากทุกคนได้ระลึกคงพระองค์ท่านเช่นกัน

จึงปรึกษากับอาจารย์กานต์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กระทั่งได้ข้อสรุปว่าจะใช้เรื่องของแสงเป็นแนวคิดในการออกแบบ เพราะแม้พระองค์ท่านจะเด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ท่านได้เสด็จอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า และการที่ท่านกลับมาด้วยแสงก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านยังทอดพระเนตรลงมาจากบนจากบนฟากฟ้า

หลังได้แนวคิดเรื่องการนำแสงมาใช้ ก็ได้คัดเลือกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เหมาะสมคือ มีพระพักตร์เอียงในมุม 45 องศา ซึ่งก็ได้ภาพที่ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชอบ คือ ภาพพระฉายาลักษณ์ที่ทรงโน้มตัวลงไปรับดอกไม้จากหญิงชราคนหนึ่ง

ในหลวง, ข่าวในหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากนั้นก็เริ่มศึกษาวิถีของแสงและนำโมเดลมาทดลองกับผนังของอาคาร นำเครื่องวัดองศามาใช้ในช่วงเวลา 15.52 น.เพื่อให้รู้ชัดที่สุดว่าทิศทางของแสงที่จะกรีดไปบนผนังที่จุดใด ซึ่งก็มีเวลาไม่มากนักที่จะทดสอบ ต่อมาได้มีการ
สร้างโมเดลจำลองในคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างโมเดลจริงขึ้นมาและนำไปทดทองในห้องพระอาทิตย์จำลอง โดยชิ้นงานฐานที่เป็นวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ส่วนวัสดุที่ติดตั้งบนชิ้นงานจะใช้มุมเอียงราว 70 องศา เพื่อไม่ให้แสงตกกระทบบนชิ้นงานแต่ละชิ้นที่ติดตั้งอยู่

ขณะที่อาจารย์ กานต์ บอกว่า รูปทรงที่สื่อ ได้ออกเป็นให้ชิ้นงานรับกับแสงแดดที่ส่องกระทบวัตถุเพื่อปรากฏเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในช่วงเวลา 15.52 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์ที่สุด ส่วนช่วงเวลาอื่นอาจจะมองเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ได้ แต่อาจไม่สมบูรณ์

ในหลวง, ข่าวในหลวง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามได้มีการออกแบบชิ้นงานให้เป็นวงกลมเพื่อปรับองศาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละฤดูกาลที่แสงมีการเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้สามารถมองเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ตลอดทั้งปี สำหรับวัสดุที่นำมาใช้กับชิ้นงาน เพื่อให้มีความคงทนถาวร จึงใช้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่นำมาประกอบกัน มีนำหนักเบาสามารถอยู่ได้นาน

โดยกระบวนทำงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบจนถึงการติดตั้งใช้เวลาประมาณ 100 วัน ส่วนงบประมาณในการดำเนินงานและสร้างประติมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมา ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รวมแล้วใช้งบประมาณทิ้งสิ้นราว 99,000 บาท

ด้าน ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดี คณะสถาปัตยกรรม มช. กล่าวว่า คณะฯยินดีให้ประชาชนและนักท่องเทีย่วเข้ามาชมประติมากรรมแสงที่ปรากฏเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณอาคารทางเข้าโถงของคณะฯ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมระลึกถึงพระองค์ท่าน

ภาพจาก เพจ เจ้าพ่อ คลิปเด็ด