ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/80919

p64012841727

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ประกาศผลการประกวดฯ รายชื่อผู้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง หมายเหตุ กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงาน และแจ้งแก้ไขรายชื่อ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เนื่องจากต้องจัดทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร E-mail : kwp.obec@gmail.com หรือ โทร. 022885651 ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560  ที่มา เว็บไซต์ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS วันที่ 5 มกราคม 2559
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/80919