บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนธันวาคม 2563 รับสิทธิ์ทั้งหมด 5 อย่าง พร้อมบวกเงินพิเศษอีก 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

เข้าสู่เดือนธันวาคม 2563 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน คงอยากรู้ว่าสิทธิ์ 5 อย่างที่พวกเขาจะได้รับนั้นมีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

  เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน
    • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 800 บาทต่อเดือน
    • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 200 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 700 บาทต่อเดือน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

*ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

  เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

ที่มา : www.sanook.com