บังคับใช้! เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ลงทะเบียนซิมการ์ด ต้องสแกนลายนิ้วมือ

หน่วยงานกสทช. ประกาศบังคับใช้กฏหมายเปิดใช้งานซิมการ์ดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2560 ต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตน เนื่องจากต้องการยกระดับความปลอดภัย เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้น โดยเล็งเห็นว่าการใช้ระบบ Fingerprint จะสามารถยืนยันตัวตนได้มีประสิทธิภาพ และก็เที่ยงตรงมากกว่าการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ทั้งสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์เปลี่ยนไป เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเต็มตัว และช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้งานระบบโมบายเพย์เม้นต์บนสมาร์ทโฟน

อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบลายนิ้วมือจะบังคับให้ดำเนินการเฉพาะผู้เปิดใช้บริการใหม่เท่านั้น โดยเบื้องต้นจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านศูนย์บริการของโอเปเรเตอร์รวมถึงตัวแทนจำหน่ายซิมการ์ดทุกแห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะเริ่มต้นกระบวนการในเดือนมกราคม 2560 เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์และส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยเครื่องสแกนลายนิ้วมือด้านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายคนก็อาจกังวลว่าจะกระทบกับค่าบริการของผู้ใช้บริการ ทว่านายฐากรได้ระบุไว้ว่าจะเสนอเรื่องนี้ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้พิจารณาลดการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีลงแทน

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2559

รายงานโดย อภิศักดิ์ อาจนันท์