บริการหาสินค้าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ได้ตรงตามต้องการของลูกค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว www.mectar.co.th

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสินค้าและบริการในธุรกิจ กิจการงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ทางเมคต้าได้สร้างช่องทางในการค้นหาสินค้าและเทียบราคา เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานและเป็นแหล่งรวบรวมทุกสิ่งอย่างเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกัน

ก้าวสู่การทำงานในยุคดิจิทัล ทางเมคต้า ได้สร้างช่องทาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าในวงการก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาค้นหาสินค้าที่ต้องการโดยราคาที่กำหนดเองได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mectar.co.th/

TEL. 095-491-6193, 020-481-170 [email protected]