นายกฯ แต่งกลอน “ประชารัฐ ไทยนิยม” อีกรอบหวังปลุกคนไทยพัฒนาชาติ

นายกฯ แต่งกลอน "ประชารัฐ ไทยนิยม" อีกรอบหวังปลุกคนไทยพัฒนาชาติ

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประพันธ์บทกลอนชุดใหม่ ถ่ายทอดความรู้สึกจากใจไปสู่พี่น้องประชาชนว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างที่สุด ที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และพัฒนาประเทศทุกด้าน เพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ความสำเร็จทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความเข้าใจและร่วมแรงร่วมใจของทุกคน

ปัญหาทั้งหมดกำลังได้รับการแก้ไข ทั้งการกระจายรายได้ การบริหารจัดการภาครัฐ การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และอีกหลายปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องปฏิรูปทั้งหมด และจำเป็นต้องใช้เวลา ที่สำคัญคือ ประชาชนทุกระดับจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ และปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยมีเนื้อหาดังนี้

ประชารัฐ ไทยนิยม เหมาะสมยิ่ง

ทำทุกสิ่ง ตามจริง ให้มองเห็น

สารพัน ปัญหา น่าลำเค็ญ

ให้เปรียบเป็น แสงสว่าง ส่องทางไป

ไม่มีใด จะมาได้ อย่างง่ายง่าย

ไม่กระจาย เชื่อมโยง ต้องสงสัย

ความเข้มแข็ง สามารถ ขาดหายไป

ต้องทำไป เช่นเดิม ไม่เสริมกัน

ทั้งงบกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น

เป็นอาจิณ ผ่านมา ให้สร้างสรรค์

ทำไม่ดี ทุจริต สินบนกัน

แล้วสักวัน ล่มสลาย หยุดหายใจ

ขอวอนให้ คนไทย ต้องรีบตื่น

เพื่อจะฟื้น เศรษฐกิจ ให้สดใส

รายได้น้อย ปานกลาง สูงขึ้นไป

จะช่วยให้ ประเทศชาติ พัฒนา

แหล่งที่มา : sanook.com/news