ธ.ก.ส. คิกออฟ สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก 3 วันยอดทะลุพันล้าน

ธ.ก.ส. คิกออฟ สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก 3 วันยอดทะลุพันล้าน

ธ.ก.ส. คิกออฟ สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก 3 วันยอดทะลุพันล้าน

ธ.ก.ส. คิกออฟ สินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือก 3 วันยอดทะลุพันล้าน

ธ.ก.ส. ดีเดย์จ่ายสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 4 ชนิด รักษาเสถียรภาพราคาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาทั่วประเทศ 4 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณรวมกว่า 77,600 ล้านบาท
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ได้เริ่มจ่ายเงินสินเชื่อให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันแรกที่จังหวัดสกลนคร มีชาวนาเข้าโครงการจำนวน 19 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 63.9 ตัน คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 670,050 บาท และเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวตันละ 2,000 บาท (ไร่ละ 800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่) วงเงินไม่เกินรายละ 12,000 บาท มีชาวนาได้รับโอนเงินไปแล้ว 2,111 ราย วงเงิน 25.33 ล้านบาท

ยอดจ่ายสินเชื่อชะลอการขาย

 
โดย ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายสินเชื่อให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีชาวนาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกแล้วจำนวน 30 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 118.88 ตัน วงเงิน 1.12 ล้านบาท และได้โอนเงินเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวไปแล้ว 87,029 ราย วงเงินรวม 1,044 ล้านบาท

ยอดจ่ายสินเชื่อชะลอการขาย
สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการชาวนาจะได้รับเงินจากการเข้าร่วมโครงการดังนี้

สินเชื่อชะลอการขายข้าว

ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำให้แก่ชาวนาทั่วประเทศประมาณ 4 ล้านครัวเรือน โดย ธ.ก.ส.ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อในโครงการจำนวน 36,509.70 ล้านบาท และวงเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยวจำนวน 41,090.36 ล้านบาท รวมเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งสิ้น 77,600.06 ล้านบาท
“สินเชื่อชะลอการขายข้าวเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเหลือชาวนาในกรณีที่ชาวนายังไม่พอใจราคาตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. แต่อย่างใดภายในระยะ 5 เดือนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการชะลอขายข้าว ขอให้พี่น้องชาวนาติดตามข่าวสารเรื่องราคาข้าวเปลือกในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขายข้าวเปลือกของตนเอง สำหรับชาวนาที่ตัดสินใจขายข้าวเอง โดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ยังคงได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยว/ปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน” นายอภิรมย์กล่าว