ธุรกิจรถเครนปีหน้าโตนโยบายรัฐลงทุนหนุน

ธุรกิจรถเครนปีหน้าโตนโยบายรัฐลงทุนหนุน

ธุรกิจรถเครนปีหน้าโตนโยบายรัฐลงทุนหนุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการรถเครน มองนโยบายรัฐ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ดันธุรกิจปีหน้าโต

นายสุทธิชัย ปิยรัตนวรสกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครน กล่าวถึงโอกาสธุรกิจรถเครนกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของภาครัฐ ว่า นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของทางภาครัฐเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ เป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบทั้งทางบก ทางราง น้ำ และอากาศ ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ให้ความสำคัญชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ดังนั้น จึงมองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็นโอกาสทางธุรกิจของรถเครน เพราะหากมีการลงทุนและพัฒนาเป็นจำนวนมากจะทำให้กิจการบริการรถเครนเป็นกิจการลำดับต้น ๆ ที่จะได้รับเลือกใช้บริการจากกลุ่มงานอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม หากนโยบายรัฐเป็นไปตามแผนงาน มองว่าตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปจะเป็นปีที่เริ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและจะเป็นการลงทุนต่อเนื่อง 6 – 7 ปี ซึ่งเป็นโอกาสของรถเครนที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายและแผนงานลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างแน่นอน