ทุน EGPP เรียนต่อมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา รอบเข้าเรียนมีนาคม 2018

เจอกับ พี่เป้ และทุนการศึกษาดีๆ เช่นเคย มาอีกแล้วเช่นเคยกับทุน EGPP ของมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา มากันปีละสองครั้งค่ะ สำหรับรอบนี้เป็นรอบเข้าเรียนในเดือนมีนาคม 2018

1

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University) มหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีและของโลก ยินดีมอบทุนการศึกษา EGPP (Ewha Global Partnership Program) แก่นักศึกษาหญิงที่ต้องการเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ผลิ 2018 ในระดับปริญญาตรี โท และเอก (ดูรายละเอียดสาขาที่สามารถสมัครเรียนได้ในระเบียบการ)

มูลค่าของทุน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนจนจบการศึกษา ค่าหอพัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน

ระยะเวลาการรับสมัคร  4-29 กันยายน 2017

ประกาศผล 1 ธันวาคม 2017

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://ipsi1.uwayapply.com/foreign/ewha/?CHA=1 จ่ายเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิต 150 USD
2. ส่งเอกสารต่อไปนี้ไปยังมหาวิทยาลัย
– ใบสมัคร (Form 1) (พรินต์ออกมาจากการสมัครออนไลน์)
– ใบประกอบการสมัคร (Form 2)
– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ (Form 3)
– เอกสารแสดงการตรวจสุขภาพ (Form 4)
– ใบสมัครทุนการศึกษา (Form 5)
– ใบแสดงการจบการศึกษาระดับที่ผ่านมาหรือใบคาดว่าจะจบการศึกษา
– ทรานสคริปต์แสดงผลการเรียน
– ใบแสดงความสามารถทางภาษา อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
>> ผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับ 3 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี และระดับ 4 ขึ้นไปสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท หรือ
>> ผลสอบภาษาอังกฤษ เลือกระหว่าง TOEFL(PBT 550, CBT 210, iBT 80), IELTS 5.5, TEPS 550
– สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา
– เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและบิดามารดา เช่น สูติบัตรของผู้สมัคร
– ผู้สมัครสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ออกแบบ ดนตรี หรือกีฬา ต้องมีพอร์ตฟอลิโอแสดงผลงานด้วย

***เอกสารทั้งหมดต้องอยู่ในรูปภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเท่านั้น***

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่
Admission Officer for International Students, Office of Admissions, Ewha Womans University, Ewhayeodae-gil 52, Seodaemun-Gu, Seoul, Korea, 120-750

อ่านระเบียบการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร
http://enter.ewha.ac.kr/enter/doc/international/noticeView.asp?p_board_idx=12345