ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University (SKKU) ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ตามลิงค์

http://www.ocsc.go

http://www.ocsc.go.th