‘ทีพีซีเอช’ลุยยื่นประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 12 โครงการ

‘ทีพีซีเอช’ยื่นคำขอฯโรงไฟฟ้าชุมชน12 โครงการรวม 40 เมกะวัตต์ ด้าน‘พีอีเอ’เปิดให้ยื่นด้วยตนเอง27- 30 เม.ย.นี้ ไม่เกิน 84 รายต่อวันลดเสี่ยงโควิด-19

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)หรือ “TPCH” เปิดเผยว่า บริษัท เตรียมพร้อมยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชมฯ ตามกำหนดการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ช่วงระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย.2564 โดยบริษัท จะยื่นเสนอทั้งหมด 12 โครงการ เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 10 โครงการ ชีวภาพ 2 โครงการ รวมกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์ ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“บริษัท มีจุดแข็งทั้งความเชี่ยวชาญดำเนินการโรงไฟฟ้าชีมวลและชีวภาพรวมถึงมีความพร้อมด้านพื้นที่ เทคโนโลยี และสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งเซ็นสัญญา (MOU) กับวิสาหกิจชุมชนไว้แล้ว”

บริษัท ยังมองหาโอกาสขยายการลงทุนต่อเนื่องทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะ โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเป็น 250 เมกะวัตต์ ในช่วงปี 2564-2566 แบ่งเป็นเป้าหมายของโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะ 50 เมกะวัตต์

161908978293ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าในมือตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ราว 126 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 110 เมกะวัตต์ และปีนี้ เตรียม COD เพิ่มอีก 16 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 6 เมกะวัตต์ ที่จะ COD ในปลายปีนี้ และโรงไฟฟ้าขยะ 10 เมกะวัตต์ที่จะ COD ภายในไตรมาส 2ปีนี้

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ บริษัท มั่นใจว่ารายได้จะเติบโต 30-40% จากการรับรู้รายได้เต็มปีโรงไฟฟ้าที่ COD ช่วงปลายปี และโรงไฟฟ้าที่จะ COD อีก 16 เมกะวัตต์ในปีนี้ ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่เห็นผลกระทบมากนัก

นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ระบุว่า PEA ได้กำหนดวันยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชมฯ(โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์ ในวันที่ 27-30 เม.ย.นี้

โดยจะเปิดลงทะเบียนเลือกวันเวลามายื่นซองได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 เม.ย.นี้ที่ กฟภ.สำนักงานใหญ่จำกัดจำนวนผู้มายื่นไม่เกิน 84 รายต่อวันหลังจากปิดรับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาแล้ว กฟภ.จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิในรายที่เอกสารไม่ครบให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ 13-14 พ.ค.2564จากนั้น กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พ.ค.นี้

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง