ทอท.เปิดตัวเลขผู้โดยสารวูบ 20 ล้านคน

ทอท. เผยปริมาณผู้โดยสาร 2 เดือนแรกปีนี้ วูบกว่า 20 ล้านคน เที่ยวบินลดลง 1 แสนเที่ยว หลังโควิด-19 ยังระบาดต่อเนื่อง กระทบดีมานด์เดินทางทางอากาศ

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงปริมาณการจราจรทางอากาศ ช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) ปี 2564 ของ 6 ท่าอากาศยาน ในสังกัด ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, เชียงใหม่, หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยระบุว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณการเดินทางทางอากาศปรับตัวลดลงอย่างมาก เพราะยังมีการระบาดต่อเนื่อง ทำให้สายการบินยังไม่สามารถเปิดทำการบินได้ตามปกติ

สำหรับภาพรวมปริมาณการจราจรในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า มีปริมาณผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น 2,414,209 คน ปรับลดลง 94.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็น ผู้โดยสารในประเทศ 2,289,739 คน ปรับลดลง 92.65% และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 124,470 คน ปรับลดลง 99.20%

161779125462

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจำนวนผู้โดยสารแยกตามท่าอากาศยาน พบว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองมีปริมาณผู้โดยสารสูงสุด 894,145 คน ปรับลดลง 94.33% รองลงมา ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 728,215 คน ลดลง 95.64%, เชียงใหม่ 264,675 คน ลดลง 94.54%, ภูเก็ต 208,708 คน ลดลง 96.16%, หาดใหญ่ 197,518 คน ลดลง 91.67% และเชียงราย 120,681 คน ลดลง 92.03%

รายงานข่าว ยังระบุด้วยว่า ปริมาณเที่ยวบินช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 34,739 เที่ยวบิน ปรับลดลง 91.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 24,389 เที่ยวบิน ปรับลดลง 90.72% และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 10,350 เที่ยวบิน ปรับลดลง 92.18%

161779126439

โดยท่าอากาศยานที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุด ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17,038 เที่ยวบิน ลดลง 88.84% รองลงมา คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง 9,744 เที่ยวบิน ลดลง 92.69%, เชียงใหม่ 2,765 เที่ยวบิน ลดลง 92.99%, ภูเก็ต 2,298 เที่ยวบิน ลดลง 94.08%, หาดใหญ่ 1,792 -90.47% และเชียงราย 1,102 เที่ยวบิน ลดลง 90.91%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารในช่วง 2 เดือนแรกกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จะเห็นว่าปริมาณผู้โดยสารปีนี้ลดลงเหลือกว่า 2 ล้านคน ผู้โดยสารหายไปราว 20 ล้านคน เมื่อเทียบกับช่วง 2 เดือนของปีก่อนที่ปริมาณรวม 22 ล้านคน ส่วนปริมาณเที่ยวบินช่วง ม.ค.-ก.พ.ปีนี้ ลดลงจากปีก่อนกว่า 1 แสนเที่ยว โดยปีก่อนมีปริมาณเที่ยวบินรวม 1.43 แสนเที่ยวบิน

รับจดทะเบียนบริษัท  รับทำบัญชี