‘ถอยหลัง!’หลักโหรชี้ ‘พฤหัสฯ-เสาร์’ เข้าเกณฑ์ ‘มีรุนแรง?’

1488441184909ในห้วงเวลาที่ดาวเสาร์ถอยหลัง และดาวพฤหัสบดีก็ถอยหลัง ทำอะไรต้องระมัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษ หมายความว่า… การถอยหลังในห้วงเวลาเดียวกันของ 2 ดาว จะส่งผลทำให้มีปัญหากับบ้านเมือง อาจทำให้เกิดเรื่องรุนแรง มีเหตุให้เสียทรัพย์สินและชีวิตเกิดขึ้นได้?!?!?”

…นี่เป็นส่วนหนึ่งจากการระบุไว้ของ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ กับ “เกณฑ์ดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์” ในช่วงนี้ ในช่วงเดือน มี.ค. 2560 ซึ่งเป็นการระบุ “เตือนให้ระวัง”

’ดาวพฤหัสบดี-ดาวเสาร์“ จะโคจร ’ถอยหลัง“

โหราศาสตร์บันทึกไว้ว่านี่เป็น ’เกณฑ์ไม่ดี!!!“

ทั้งนี้ กล่าวสำหรับ “ดาวพฤหัสบดี” ในทางโหราศาสตร์นั้น นายกสมาคมโหราศาสตร์ฯ เคยให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ สรุปได้ว่า… พฤหัสบดีเป็นประธานฝ่ายศุภเคราะห์ ในโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนั้น ดาวพฤหัสบดี หมายถึง… นักบวช ผู้เป็นใหญ่ในวงการศาสนา วัดวาอาราม สถานที่สำคัญทางศาสนา ผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นายธนาคาร นายแพทย์ ที่ปรึกษา ผู้แนะนำปัญหาส่วนตัว นักกฎหมาย เหรัญญิก นักช่วยเหลือมนุษย์ เจ้าของทรัพย์สิน ปรัชญาเมธี ผู้ก่อตั้งธุรกิจและบุคคลที่มีทรัพย์อันอิสระ เป็นต้น

ส่วน “ดาวเสาร์” ในทางโหราศาสตร์ ทาง อ.ภิญโญ ก็เคยให้ข้อมูลไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยสังเขปคือ… เสาร์เป็นประธานฝ่ายบาปเคราะห์ ในโหราศาสตร์ชะตาเมือง ดาวเสาร์ คือ… เจตนารมณ์ของการกระทำ แต่เป็นการกระทำที่ผุดออกมาจากความคิดมากกว่าความรู้สึก และดาวเสาร์นั้นยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงคนที่ปฏิบัติการอย่างจริงจัง ตั้งแต่นักการปกครอง รัฐมนตรี ตลอดลงมาถึงพลตำรวจ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องปฏิบัติการตามกฎหมายมากกว่าการออกกฎหมาย อีกทั้งยังแสดงถึงข้าราชการทั้งฝ่ายรัฐบาลและเทศบาล ตำรวจ ประชาชน ผู้มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวโยงกับประเทศ เทศบาล หรือสภา

…นี่เป็นข้อมูลจำเพาะของ “ดาวพฤหัสบดี-ดาวเสาร์” ในทางโหร ขณะที่ช่วงเวลาจากนี้ไป ช่วงเดือน มี.ค. 2560 นี้ นายกสมาคมโหราศาสตร์ฯ สะท้อนมาว่า… พิจารณา ’ดวงเมืองไทย“ ดูที่เกณฑ์ดวงดาวตอนนี้ “ดาวพฤหัส” กำลังจะโคจร “ถอยหลัง” ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงเดินหน้าอยู่ในราศีตุล ก็มีปัญหาเกี่ยวกับวงการสงฆ์ เพราะพฤหัสฯ อยู่ตรงราศีตุลจะเล็งลัคนาดวงเมือง เล็งอาทิตย์ จากนั้นก็จึง ถอยหลังจากราศีตุล โดยจะย้ายไปราศีกันย์ ในวันที่ 12 มี.ค. ซึ่งห้วงเวลานี้ ช่วงที่ถอยหลัง จะส่งผล กระทบต่อบ้านเมือง

’อาจจะเกิดปัญหาค่อนข้างรุนแรงและต่อเนื่องกับกลุ่ม องค์กร และกิจการ ที่ถูกปกครองโดยดาวพฤหัสฯ อาทิ การศาสนา พระสงฆ์ การเมือง การศึกษา และกฎหมาย การที่ดาวพฤหัสฯถอยหลัง มีคัมภีร์ชื่ออรรถสาลินี ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ระบุว่า ดาวเดินผิดปกติย่อมมีผลต่อบ้านเมือง ได้มีการระบุ ถึงพฤหัสฯ มนฑ์ คำทำนายเขียนว่า… พฤหัสบดีมนฑ์จะแพ้สมณพราหมณา คือ มีพระ นักบวช แพ้ภัย เป็นเหตุใหญ่ หมายความว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับนักบวช ศาสนา และวัดวาอาราม

จะเกิดปัญหาความวุ่นวายอย่างหนัก เสื่อมเสีย“

และพอหลัง 12 มี.ค. 2560 พฤหัสฯ ก็จะจรถอยหลังต่อไปอีก หมายความว่า การเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนา พระ นักบวช ปัญหาจะไม่จบง่าย ๆ จะยืดเยื้อ คาราคาซัง สิ่งที่มีการดำเนินการอยู่จะต้องแก้ไขใหม่

อ.ภิญโญ สะท้อนต่อไปว่า… นอกจากดาวพฤหัสฯ แล้ว “ดาวเสาร์” ก็กำลังจะโคจรเข้าในราศีพิจิก ตรงระยะ 29 องศา เป็นนวางค์ขาด เสาร์ซึ่งเป็นดาวที่ให้โทษเกาะนวางค์ขาด และตรียางค์ขาด เป็นจุดไม่ค่อยดี ให้โทษร้ายแรง ประกอบกับเสาร์กำลังจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนู ซึ่งเป็นจุดที่ ให้โทษหนัก ในวันที่ 23 มี.ค. 2560 พอโคจรในราศีธนูได้สักพัก ก็จะเริ่มเดินช้าลงเรื่อย ๆ จนหยุดนิ่ง จากนั้นดาวเสาร์จะเริ่ม “ถอยหลัง”

’ภาษาโหรเรียกว่าดาวโคจรพักร์ ซึ่งขณะที่พฤหัสฯ ก็ถอยหลัง ดาวเสาร์จะอยู่ตรงนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 18 เม.ย. ลักษณะดาวเช่นนี้ในตำราโหรอธิบายและเตือนไว้ว่า…คิดกระทำการ ใด ๆ ต้องสุขุมรอบคอบ และระแวดระวังมือที่ 3 จะเข้ามาสอดแทรกและทำให้เกิดปัญหาบานปลาย ดังนั้น ช่วงที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ คือช่วงที่ดาวเสาร์จะย้ายราศี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าดาวเสาร์จะย้ายกลับ เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองควรต้องระวัง“ …ทาง อ.ภิญโญ ระบุไว้

พร้อมกันนี้ นายกสมาคมโหราศาสตร์ฯ ก็ยังสะท้อนทิ้งท้ายด้วยว่า… เมื่อพูดเรื่องพระเสาร์ถอยหลัง และรวมถึงพระอังคารถอยหลัง ในคัมภีร์อรรถสาลินีท่านว่า… พักร์ในราศีร้ายจำเพาะมี คือ พฤษภ สิงห์ มีน ธนู พักร์ว่าร้ายนักทำนายไว้ 4 ราศี ซึ่งเป็นเครื่องเตือนสติว่า… ทำอะไรต้องระมัดระวัง ต้องรอบคอบเป็นพิเศษ

เหล่านี้ก็เป็นข้อมูล ’ตามหลักโหร“ โดยสังเขป

กับกรณี ’ดาวพฤหัสบดี-ดาวเสาร์…ถอยหลัง“

เป็นการ ’เตือนให้ระวัง“ เรื่องร้ายที่รุนแรง!!!.
… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/558781