ตำรวจภูธรภาค 7 แจงพบนักเรียนนายสิบติดโควิด 179 นาย ติดตามดูแลใกล้ชิด

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อโควิด 179 นาย แม่ครัว 3 คน ยืนยันติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วานนี้ (21 พ.ย.) มีรายงานว่ากลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนตำรวจที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 หรือค่ายไพรสะเดา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ต่างพากันกังวลว่า ณ ขณะนี้ นักเรียนที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวมีการติดเชื้อโควิด-19 กว่า 180 คน ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุว่ามีการติดเชื้อมาจากที่ใด และสงสัยว่านักเรียนไม่ได้ออกจากศูนย์ฯ มาเป็นเวลาประมาณกว่า 5 เดือน แต่กลับติดเชื้อโควิด-19 จึงเกิดความเป็นห่วงลูกหลานที่อยู่ข้างในศูนย์ฯ ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีหรือไม่

ล่าสุดเมื่อเวลา 12.30 น. ของวันนี้ (22 พ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7” เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบเชื้อในกลุ่มของนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 นั้น

ตำรวจภูธรภาค 7 ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 21.00 น. ศฝร.ภ.7 ได้ทำการสุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อรวม 39 นาย และในวันที่ 19 – 20 พ.ย. 64 ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏว่า นักเรียนนายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย

วันที่ 20 พ.ย. 64 ตำรวจภูธรภาค 7 ประชุมหารือกับ สสจ.ราชบุรี, ผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้บูรณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์พักคอย โดยคัดแยกผู้ที่มีผลการตรวจ RT-PCR พบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว เพื่อรองรับการรักษาในแต่ละระดับ

2. ให้ถือว่าผู้ไม่พบเชื้อ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องจัดสถานที่กักตัว ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4. วางแผนการจัดการเรื่องอาหารของนักเรียนนายสิบตำรวจ

5. ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจุดส่งของ โดยต้องพ่นสิ่งของด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อ

6. เตรียมแผนการขนส่งผู้ติดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็น

7. ตรวจหาเชื้อช้ำ ภายใน 7 วัน และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนด

8. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

วันที่ 21 พ.ย. 64 รพ.ปากท่อ และ ศฝร.ภ.7 ได้นำรถ X-RAY เข้ามาตรวจปอดของผู้ติดเชื้อเพื่อประเมินการรักษาในแต่ละราย และได้เตรียมพร้อมรถรับ-ส่ง ผู้ที่มีอาการที่ต้องพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย 2 คนและเจ้าหน้าที่ของ ศฝรภ.7 ประจำอยู่ที่ตั้ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ติดเชื้อและนักเรียนนายสิบตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูง และประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อพักรักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ จำนวน 8 นาย ส่วนที่เหลือพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศฝร.ภ.7 ในส่วนของแม่ครัว 3 คนที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวที่พักอาศัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามผล ต่อไป

ตำรวจภูธรภาค 7 มีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพล ได้ติดตามและกำชับการแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้บูรณาการการปฏิบัติในทุกขั้นตอน เพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างดีที่สุด

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร