ตอนที่ 18 : การ Debug Stored Procedure บน MySQL เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปร

ตอนที่ 18 : การ Debug Stored Procedure บน MySQL เพื่อตรวจสอบค่าตัวแปร การ Debug โปรแกรมเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมในการตรวจสอบหาข้อผิพดลาด หรือตรวจสอบกระบวนการทำงาน ซึ่งสมัยก่อน ๆ การเขียน Stored Procedure บน SQL Server ก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกัน แต่ในเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ของ SQL Server สามารถทำการ Debug ผ่าน Tools ของ Visual Studio หรือ SQL Server Management Studio ได้

แต่ใน MySQL ปัจจุบันยังไม่มี Tools หรือเครื่องมือที่จะมารองรับการ Debug ได้ ฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็ทำได้แค่เพียงการ PRINT หรือ SELECT ออกมาแสดงผลเท่านั้น ส่วนวิธีที่จะทำให้การ Debug นั้นสะดวกข้นแนะนำลองใช้การเก็บลง Log Message ตามตัวอย่างในบทความนี้

ตอนที่ 3 : การ Print และแสดงผลบน Store Procedure (MySQL : Stored Procedure)

แหล่งที่มา : thaicreate.com/tutorial