ตอนที่ 17 : การ Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL

ตอนที่ 17 : การ Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL ในการ Export ตัว Database ผ่าน phpMyAdmin เราจะเห็นว่าโดยปกติแล้ว จะมาแค่ Table กับ Data เท่านั้น (ในเวอร์ชั้นใหม่ ๆ สามาารถเลือกได้ว่าจะ Export อะไรบ้าง) แต่ในบางครั้งเราอาจจะต้องอาศัยการ Export และ Import แบบ Manual โดยหลัก ๆ แล้วที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือ Stored Procedure, Function และ Trigger

การ Export View

 Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL

ในส่วนของ View สามารถ Export ได้เหมือน Table

 Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL

เลือก Export

การ Export รายการ Stored Procedure และ Function

 Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL

เลือกเมนู Routines จะเห็นกับรายการ Stored Procedure และ Function

 Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL

เลือก Export รายการที่ต้องการ

การ Export รายการ Trigger

 Export/Import : Stored Procedure, View, Function, Trigger บน MySQL

เลือกเมนู Trigger จะเห็นกับรายการ Trigger และเลือก Export รายการที่ต้องการ

ส่วนการ Import นั้นสามารถนำ Statement ไปวางที่ Query แล้วเลือกรันได้เลย 

แหล่งที่มา : thaicreate.com/tutorial